Skip to main content
Uge 47, 2013

Alkohol både forårsager og forebygger dødsfald

Alkohol og dødsfald

Alkohol er forbundet med øget risiko for en række sygdomme. Alkohol i små mængder kan dog også have gavnlige effekter. Men hvordan er forholdet mellem disse henholdsvis skadelige og gavnlige virkninger, i forhold til hvor stort alkoholforbruget er?

Dette er undersøgt i et forskningsprojekt på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, som netop er publiceret i European Journal of Epidemiology. Ved hjælp af den bedst tilgængelige videnskabelige viden om sammenhænge mellem alkohol og risiko for 26 forskellige sygdomme, og om fordelingen af alkoholforbruget i den danske befolkning, har forskerne beregnet hvor mange dødsfald, der forårsages af alkohol, og hvor mange dødsfald, der forebygges af alkohol i forskellige kategorier af alkoholindtag, jf. figuren.

I 2010 døde 1373 kvinder og 2522 mænd, i alt 3895, som følge af alkohol. Disse personer døde af følgesygdomme til alkohol, såsom hjerneblødning, kræft i mund og spiserør, brystkræft (kvinder), betændelse i bugspytkirtlen og skrumpelever samt alkoholrelaterede ulykker. Langt størstedelen, dvs. 1004 af 1373 blandt kvinder og 2054 af 2522 blandt mænd, døde som følge af et højt alkoholforbrug, hvilket er over 14 ugentlige genstande for kvinder og over 21 genstande om ugen for mænd. Således indtraf 73% af alle alkoholrelaterede dødsfald blandt de 16% af danske kvinder, som havde et højt alkoholforbrug og 81% af alle alkoholrelaterede dødsfald blandt de 26% af danske mænd, som havde et højt alkoholforbrug.

Lavt til moderat alkoholforbrug kan dog have gavnlige effekter og beskytter i nogen grad mod blodprop i hjertet og diabetes type-2. Alkohol forebyggede således 1348 dødsfald af disse sygdomme, 766 blandt kvinder og 582 blandt mænd. Langt de fleste af disse dødsfald (650 af 766 blandt kvinder og 430 af 582 blandt mænd) var forebygget blandt kvinder og mænd med et let til moderat alkoholforbrug, dvs. under 14 genstande om ugen for kvinder og under 21 genstande om ugen for mænd.

Antal dødsfald blandt kvinder og mænd sammenholdt med ugentligt alkoholindtag

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 20.11.2013