Skip to main content
Uge 47, 2009

Vi vælger motionsform ud fra forskellige motiver

Motionsvaner

Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter. Derfor var der særlig fokus på motion i forbindelse med kommunernes aktiviteter under KRAM-undersøgelsen om Kost, Rygning, Alkohol og Motion.

I KRAM-undersøgelsen er svarpersonerne blevet spurgt om, hvad de to vigtigste årsager er til, at de træner eller dyrker idræt. Størstedelen blandt både mænd og kvinder træner eller dyrker idræt for at være eller komme i form (72,4 %). Endvidere er der en stor andel, der træner eller dyrker idræt for at tabe sig (26,3 %), have det sjovt (22,1 %), koble af (21,8 %) eller for at være sammen med andre (21,6 %).

Svarpersonerne blev endvidere bedt om at angive, hvor de dyrker motion eller er fysisk aktive, og om det er noget de selv organiserer eller om det foregår i forening. Godt halvdelen af både mænd og kvinder angiver, at de dyrker fysisk aktivitet alene, som de selv organiserer (f.eks. går eller løber en tur i skoven) (57,1 %) og 41,2 % svarer, at de dyrker motion i en forening.

Der er en sammenhæng mellem motiver for at dyrke motion og hvordan vi dyrker motion. Eksempelvis ses ikke overraskende i nedenstående figur, at personer, der dyrker motion for at tabe sig og for at koble af oftere dyrker motion alene, mens personer der dyrker motion for at have det sjovt og være sammen med andre, oftere dyrker motion i en forening.

Motiver for at dyrke motion opdelt på organisering af motion (i procent)

I KRAM-undersøgelsen besvarede i alt 76.484 personer et detaljeret spørgeskema om helbred, sundhedsvaner og ønsker om hjælp til at ændre vaner. Undersøgelsen blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet i 13 kommuner i 2007 og 2008. Blandt de personer, der besvarede spørgeskemaet, deltog 18.065 også i en omfattende helbredsundersøgelse. "KRAM-undersøgelsen i tal og billeder" blev offentliggjort den 26. oktober.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 18.11.2009