Skip to main content
Uge 46, 2009

Borgerne ønsker hjælp fra kommunen til sundere levevis

Kommunale sundhedstilbud

I KRAM-undersøgelsen blev deltagere med usunde vaner spurgt, om de ønskede at ændre vaner i forhold til Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Og undersøgelsen slår fast, at mange ønsker at forbedre deres vaner - og mange efterspørger kommunale sundhedstilbud.

Kost

Blandt dem der ikke spiser sundt - her defineret som personer, der ikke spiser frugt, salat eller grøntsager dagligt - og som ønsker at spise sundere, svarer flere end fire ud af ti (43,7 %), at de gerne vil have personlig kostvejleding. Lige så mange svarer, at de gerne vil have forslag til sunde madopskrifter.

Rygning

Rygere som gerne vil stoppe med at ryge ønsker oftest hjælp fra alternative behandlere (48,3 %), rygestopkurser (38,3 %) eller nikotinpræparater (35,9 %). Næsten hver syvende ryger ønsker dog slet ikke hjælp til rygestop, og spørger man ex-rygerne hvordan de faktisk holdt op, svarer så mange som tre ud af fire, at de "bare holdt op".

Alkohol

Blandt dem med et problematisk alkoholforbrug, defineret som personer der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som gerne vil nedsætte forbruget, er der kun én ud af ti, der svarer, at de ønsker hjælp fra et alkoholbehandlingscenter. Flest ønsker hjælp fra familien (21,5 %) og andre der også vil nedsætte deres forbrug (22,9 %), mens 14,8 % ønsker hjælp fra praktiserende læge.

Motion

Når det gælder motion, mener fire ud af ti inaktive, der ønsker at være mere aktive, at kommunen kan hjælpe dem til at blive mere fysisk aktive, ved at skabe flere tilbud om motion der tager hensyn til dårlig kondition og helbred. Omkring tre ud af ti mener, at kommunen kan hjælpe ved at oplyse bedre om de muligheder der allerede findes.

I KRAM-undersøgelsen besvarede i alt 76.484 personer et detaljeret spørgeskema om helbred, sundhedsvaner og ønsker om hjælp til at ændre vaner. Undersøgelsen blev gennemført af Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet i 13 kommuner i 2007 og 2008. Blandt de personer, der besvarede spørgeskemaet, deltog 18.065 også i en omfattende helbredsundersøgelse. "KRAM-undersøgelsen i tal og billeder" blev offentliggjort den 26. oktober.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 11.11.2009