Skip to main content
Ugens tal, uge 45

Mere end hvert tiende skolebarn i Grønland har nedsat hørelse

Mange grønlandske børn hører dårligt som en konsekvens af gentagne mellemørebetændelser, og det kan gå ud over deres indlæring i skolen, viser Skolebørnsundersøgelsen i Grønland

Den nye skolebørnsundersøgelse i Grønland viser, at nedsat hørelse er et stort problem blandt landets 11-17-årige. I alt oplever 13 procent af de grønlandske skoleelever at have problemer med at høre, og heraf angiver en tredjedel, at den nedsatte hørelse generer dem enten ”en hel del” eller ”så meget, at de slet ikke kan følge med i skolen”.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der gennemfører Skolebørnsundersøgelsen, også kaldet HBCS Greenland. Den bygger på data fra over 2.200 skolebørn i 5.-10. klasse på skoler fordelt over hele Grønland.

Skolebørnsundersøgelsen har siden 1994 været en af grundstenene i monitoreringen af sundheden blandt grønlandske skolebørn, og det er første gang, at undersøgelsen har fokus på nedsat hørelse. Det har dog længe været kendt, at grønlandske børn har en af verdens højeste forekomster af kronisk mellemørebetændelse, hvor nedsat hørelse ofte er en konsekvens.

”Det er bekymrende, at så mange børn har dårlig hørelse. Nedsat hørelse kan have en betydelig påvirkning på den enkelte elevs tilværelse og udvikling og påvirke både sociale relationer, skolegang og videre uddannelse. Og dét ser vi jo desværre også i undersøgelsen, idet en stor andel af børnene oplever, at de har svært ved at følge med i skolen på grund af deres hørenedsættelse,” siger Christina Viskum Lytken Larsen, leder af Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed.

Man ved ikke, hvorfor forekomsten af kronisk mellemørebetændelse er så høj i Grønland, men det formodes at være en blanding af mange faktorer, såsom boligforhold, høj forekomst af rygning, tidlig start i daginstitution samt arvelige forhold.

Kan ikke følge med i skolen

Ud af de 13 procent, der angiver at have nedsat hørelse, oplever henholdsvis 68 og 25 procent, at det påvirker dem ”lidt” eller ”en hel del” i forhold til at følge med i skolen, mens syv procent svarer, at de slet ikke kan følge med.

Ondt i ørerne

For over halvdelen af skolebørnene, 56 procent, har hørenedsættelsen varet under tre måneder, for 12 procent har den varet op til ét år og for 15 procent mellem ét og fem år.

Skolebørnene angiver, at de enten selv har bemærket, at de har dårlig hørelse, eller har fået det at vide fra deres familie eller sundhedsvæsenet.
Næsten 10 procent af eleverne har også haft ondt i ørene mindst ugentligt inden for de seneste seks måneder, og fem procent har haft betændelse, hvor det løb ud af øret.

Skolebørnsundersøgelsen vil nu igangsætte en mere omfattende undersøgelse af skolebørns høretab, der også inkluderer kliniske undersøgelser.

Kontakt

Christina Viskum Lytken Larsen, leder af Center for Folkesundhed i Grønland, Statens Institut for folkesundhed, tlf.: 6550 7722, e-mail: cll@si-folkesundhed.dk, eller Christina Schnohr, medansvarlig for Skolebørnsundersøgelsen, tlf.: 28233 775, e-mail: cwsc@sund.ku.dk, eller Birgit Niclasen, læge og leder af Skolebørnsundersøgelsen, tlf.: + 299 52 38 32, e-mail: bivn@allorfik.gl. 

Vil du vide mere?

HBSC Greenland

Redaktionen afsluttet: 06.11.2019