Skip to main content
Uge 45, 2017

Gode råd til at styrke trivsel og uddannelseslyst blandt erhvervsskoleelever

Hver anden erhvervsskoleelev gennemfører ikke sin uddannelse. Ny minirapport giver inspiration til, hvordan erhvervsskoler kan fastholde eleverne

Frafald på erhvervsskoler er et omfattende problem. Hver anden elev, der starter på en erhvervsuddannelse falder fra, og frafaldet er særligt stort på erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Så hvad kan skolerne og lærerne gøre for at fastholde de unge i deres uddannelse?

Det giver en ny minirapport en række bud på. Minirapporten er skrevet ud fra erfaringerne i et forskningsprojekt ved navn Trivsel, Fællesskab & Faglighed. Projektet er udviklet og gennemført af forskere ved Center for Interventionsforskning under Statens Institut for Folkesundhed.

Projektet har været rullet ud på fire store erhvervsskoler i Danmark, og evalueringen viste, at eleverne fik større tilknytning til deres skole, ligesom de i højere grad gennemførte deres grundforløb end erhvervsskoleelever på andre skoler.

Inspiration til aktiviteter

Minirapporten er skrevet i et lettilgængeligt sprog og henvender sig primært til erhvervsskolers ledere og lærere. Den giver dels en introduktion til forskningsprojektet dels række konkrete bud på, hvordan skoler og lærere kan sætte gang i aktiviteter for sociale og faglige fællesskaber, der kan udvikle elevernes relationer til hinanden og til skolen - og dermed være med til at forebygge frafaldet.

Et af budene er at have fokus på et godt introduktionsforløb, hvor eleverne bliver taget godt i mod. Et andet bud er at skabe fællesskaber i hverdagen. Det kan være daglige morgenmøder, hvor elever og lærere over morgenkaffen taler om dét, der rører sig på eller uden for skolen.

Hyggelige områder

Rapporten anbefaler også, at skolerne skaber hyggelige områder eller små øer rundt omkring på skolen, hvor eleverne har lyst til at slå sig ned, drikke kaffe, læse aviser eller for eksempel spille bordfodbold. Og så er der også i rapporten fokus på, hvordan elevernes pauser skal afholdes. Hele klassen skal holde pause samtidig, det styrker fællesskabet og giver mere arbejdsro i undervisningen, når eleverne ikke hver især bestemmer pauser.

Kontaktperson

Susan Andersen, Ph.d. og forsker

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 08.11.2017