Skip to main content
Ugens tal, uge 44

Unge, som drikker ofte, oplever flere ulykker og voldsepisoder

En sjov aften med fem-seks øl indenbords kan ende helt forkert. Første danske studie om sammenhængen mellem de 15-20-åriges alkoholvaner og risiko for ulykker og vold viser, at unge, der drikker meget og ofte, oftere kommer galt afsted

Danske unge begynder at drikke alkohol tidligere, og de drikker også mere på én gang, sammenlignet med unge fra andre europæiske lande. Alligevel har man ikke vidst særligt meget om de skader, som det høje alkoholforbrug kan føre med sig.

Men nu viser en ny rapport, at 15-20-årige med alkohol i blodet har markant større risiko for at komme ud for en ulykke eller en voldsepisode end unge, der ikke drikker. Det er især unge, der binge-drikker, det vil sige drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed, der har størst risiko.

Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed og trækker på data fra 62.000 uge i alderen 15-20 år. De unge har i 2014 svaret på spørgsmål om deres alkoholvaner og er derefter blevet fulgt via hospitalsregistre i fire år for information om ulykker og voldsepisoder.

”Studiet viser, at jo flere genstande, de unge indtager ved samme lejlighed, og jo oftere de gør det, jo flere ulykker kommer de ud for. For eksempel viser rapporten, at risikoen for en faldulykke, der kræver en tur på hospitalet, er 49 procent højere blandt unge, der binge-drikker mere end seks gange om måneden, end blandt unge, der ikke binge-drikker,” siger professor i epidemiologi, Janne Tolstrup, der er ansvarlig for undersøgelsen.

Faldulykker er, når man for eksempel falder på en trappe eller brosten eller i det hele taget bare falder over egne ben eller hinanden. Den markant øgede risiko for at falde hænger ifølge Janne Tolstrup sammen med, hvordan alkohol blandt andet påvirker éns dømmekraft.

”Når man drikker alkohol, er man mere risikovillig. Man er også længere tid om at reagere og har dårligere balance, og dén kombination kan øge risikoen for et komme ud for en ulykke,” siger hun.

Oftere indblandet i vold

Også risikoen for voldsepisoder, som kræver kontakt med hospitalet, er højere blandt unge, der binge-drikker ofte. Unge, der binge-drikker mere end seks gange om måneden, er indblandet i 162 procent flere tilfælde af voldsepisoder end unge, der ikke binge-drikker.

Forekomsten af ulykker, hvor der er biler, knallerter og andre køretøjer involveret, er til gengæld ikke forskellig mellem unge, der ofte binge-drikker, og unge, der ikke binge-drikker. Det kan ifølge rapporten forklares med en ændret holdning til spirituskørsel, da et stort flertal af de adspurgte i flere nyere danske undersøgelser finder spirituskørsel uacceptabelt.

Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed med økonomisk støtte fra Trygfonden og Alkohol & Samfund. 
 

Tabellen viser risikoen for faldulykker og voldsepisoder i forhold til, hvor mange gange man har binge- drukket inden for den seneste måned.Kontakt

Professor Janne Tolstrup, e-mail: jst@si-folkesundhed.dk, tlf.: 2076 4819, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Vi du vide mere?

Se rapport

Redaktionen afsluttet: 28.10.2020