Skip to main content
Uge 44, 2010

Nye tal er på vej om børns helbred i 44 lande

Skolebørns sundhed

I disse dage mødes 100 forskere fra 44 lande på Statens Institut for Folkesundhed, SIF i København for at planlægge en rapport med nye data fra den internationale skolebørnsundersøgelse, Health Behaviour in School-aged Children, HBSC. Undersøgelsens formål er at studere 11-, 13- og 15-årige skoleelevers helbred, sundhedsadfærd og trivsel i deres sociale kontekst. Hele Europa, Nordamerika og Israel er med i undersøgelsen, og alle lande har samlet nye data ind i 2010.

Resultaterne udkommer i den internationale HBSC-rapport næste år. Rapporten, som udgives i regi af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er udkommet syv gange siden 1983, men det er første gang, at SIF er involveret, da forskerholdet bag den danske del af undersøgelsen har hørt til på SIF siden november sidste år.

Seneste rapport fra 2008 havde fokus på uligheder i børn og unges sundhed. Den viser, at danske 11-, 13- og 15-årige på nogle punkter ligger rigtig godt placeret, og på andre dårligt i sammenligning med de 43 andre lande. Rapporten viser fx hvor ofte skoleeleverne har haft symptomer som hovedpine, mavepine, følt sig trist, irritabel eller i dårligt humør, været nervøs, svimmel eller haft svært ved at sove. Her ligger Danmark blandt de ti lande, hvor skolebørnene har det bedst. Mens kun 16 % af 15-årige drenge og 33 % af 15-årige piger i Danmark siger, at de har haft en af de nævnte symptomer mere end en gang ugentligt, er det fx i Sverige 29 % af de jævnaldrende drenge og 53 % af de jævnaldrende piger. Se alle landes placering over 15-årige, som har symptomer mere end én gang ugentligt. PDF

Men ser man så på ulykker af en art, som har krævet lægebehandling, så får Danmark en dårlig placering, mens Sverige ligger godt. Næsten lige mange 15-årige piger (48 %) og drenge (49 %) i Danmark har i løbet af et år været ud for mindst en ulykke, som krævede behandling hos læge. I Sverige gælder det samme kun for 37 % af drengene og 34 % af pigerne på 15 år. Se alle landes placering over 15-årige, som i løbet af et år har haft mindst én ulykke, der krævede behandling hos læge. PDF

Sammenligninger af denne slags mellem lande kan være svære at gøre på ordentlig vis , men netop HBSC-forskernetværket sikrer, at de indsamlede data fra forskellige lande kan sammenlignes. Dette skyldes, at data indsamles på samme måde i alle lande og at der i alle lande bliver spurgt på samme måde. Desuden gennemfører forskerne ofte analyserne i fællesskab. Undersøgelsen bidrager til at studere og løbende overvåge skolebørns helbred, trivsel og adfærd og producerer således ny viden, som kan anvendes i det sundhedsfremmende arbejde blandt børn og unge. Der er publiceret over 300 videnskabelige artikler fra projektet i internationale videnskabelige tidsskrifter. For hver dataindsamling udarbejdes desuden en separat rapport om danske skolebørn, som kan anvendes af skoler, kommuner, regioner og nationer som baggrund for sundhedsfremmeindsatser.

Redaktionen afsluttet: 03.11.2010