Skip to main content
Uge 44, 2008

Børn i familier med lav indkomst er udsat for flest hjemmeulykker

Social ulighed i børns hjemmeulykker

Børn i socialt dårligt stillede familier kommer oftere på skadestuen efter en ulykke i hjemmet end børn i velstillede familier, hvad enten skaden skyldes fald, forbrænding, forgiftning eller anden form for ulykke. Børn i familier med lav indkomst har ca. 50 % flere skadestuekontakter og ca. 60 % flere indlæggelser efter en ulykke sammenlignet med børn i familier med høj indkomst. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Figuren viser hyppigheden af børns hjemmeulykker for familier i forskellige indkomstgrupper. Forskellen er størst for forbrænding og forgiftning, hvor hyppigheden af skadestuekontakt for børn i familier med lav indkomst er næsten dobbelt så høj end i familier med høj indkomst. En familie med lav indkomst er her defineret som en familie, hvor den af forældrene som har den største indkomst, har under 100.000 kroner om året (2003-niveau). En familie med høj indkomst er defineret ved, at den af forældrene som tjener mest, har over 300.000 kroner i årlig indtægt.

Ser man på mere specifikke ulykkestyper, er der særlig stor forskel mht. skoldninger med varmt vand, te eller kaffe samt forbrænding på komfurer - her har børn i familier med lav indkomst 140 % flere skadestuebesøg end børn i familier med høj indkomst. For indtagelse af medicin ved et uheld er forskellen 90 %.

Undersøgelsen viser, at der også er andre faktorer, der påvirker hyppigheden af børnenes skadestuebesøg. Moderens alder har stor betydning. Børn af mødre under 25 år har ved barnets fødsel ca. 40 % hyppigere skadestuebesøg ved hjemmeulykker end børn, hvis mødre er over 30 år ved barnets fødsel. Børn med enlige forældre har ca. 24 % hyppigere skadestuebesøg, sammenlignet med børn der lever sammen med begge forældre. Antallet af børn i familien har stort set ingen betydning for ulykkesrisikoen.

Resultaterne viser, af forebyggelsen af ulykker i hjemmet især bør fokusere på børn i socialt dårligt stillede familier og familier med yngre mødre.

Hyppighed af børns hjemmeulykker for udvalgte ulykkestyper, samt for indlæggelser som følge af børns ulykker i hjemmet

Fald fra større højde vil sige fald fra en meter eller mere. Klemning er f.eks. fingre eller andre legemsdele, som kommer i klemme i en dør, skuffe eller lignende.

Undersøgelsen er baseret på skadestuebesøg registreret på fem skadestuer i Danmark for de 173.504 børn under 15 år, som boede i 32 danske kommuner i perioden 1998-2003. Analysen omfatter de 50.561 skadestuebesøg, som disse børn havde i forbindelse med hjemmeulykker. Hjemmeulykker omfatter ulykker i bolig eller boligomgivelser, herunder have, indkørsel, legeplads og gårdanlæg. Undersøgelsen er støttet økonomisk af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Sygekassernes Helsefond, Egmont Fonden og Foreningen Østifterne.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 29.10.2008