Skip to main content
Ugens tal, uge 43

Danskere med høj mental sundhed sparer samfundet for milliarder

Ifølge nyt dansk studie kædes høj mental sundhed sammen med færre sundhedsudgifter.

Danskere, der har høj mental sundhed, kædes ifølge et nyt studie sammen med betydeligt færre sundhedsudgifter og sygedagpenge.

Studiet er udarbejdet af forskere ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Og ifølge dét bruger danskere, der trives godt mentalt, og som for eksempel er optimistiske og har overskud, ikke det offentlige sundhedssystem nær så meget som andre.

Studiet bygger på data fra 3.508 danskere, hvis mentale sundhed er blevet kortlagt i 2016. Herefter er deres svar koblet til en række registre med oplysninger om deres brug af sundhedsydelser, herunder konsultationer hos praktiserende læge, ambulant behandling, indlæggelser og brug af receptpligtig medicin.

Deres svar er også blevet koblet til registre med oplysninger om sygedagpenge.

Forsker Ziggi Santini fra Statens Institut for Folkesundhed er studiets hovedforfatter. Ifølge ham viser beregningerne, at 35 procent af studiets deltagere havde ”blomstrende mental sundhed” i 2016. Det vil sige, at de havde det højeste niveau af mental sundhed, og at de eksempelvis følte sig glade og afslappede, oplevede mening med tilværelsen og var gode til at håndtere problemer og udfordringer i deres hverdag.

Studiet viser, at for hver dansker, der havde blomstrende mental sundhed i 2016, var der året efter en besparelse på 5.145 kroner i sundhedsudgifter og 2.228 kroner i sygedagpenge – hvis man sammenligner med de udgifter, som danskere, der ikke havde blomstrende mental sundhed, kostede samfundet i det pågældende år. 

”Vores estimater viser, at blomstrende mental sundhed i Danmark er forbundet med en samlet besparelse på ni milliarder kroner i sundhedsudgifter og sygedagpenge i løbet af 2017,” siger Ziggi Santini.

I studiet er der blevet justeret for tidligere brug af sundhedsydelser samt en række andre relevante faktorer, herunder om deltagerne i studiet havde psykiatriske diagnoser.

Plads til forbedring

Studiet viser også, at det går den forkerte vej med andelen af danskere med blomstrende mental sundhed i Danmark, hvis man sammenligner med perioden 2006 til 2012.

”Her havde over 50 procent af befolkningen blomstrende mental sundhed, men i 2016 var andelen faldet til 35 procent. Så det går altså i den forkerte retning, hvilket ikke kun har betydning for, hvordan vi har det som mennesker, men tilsyneladende også for samfundsøkonomien,” siger Ziggi Santini og understreger, hvor vigtigt det er at prioritere mental sundhedsfremme.

”God mental sundhed handler om langt mere end bare fraværet af psykiske problemer eller psykisk sygdom. Vores resultater viser, at blomstrende mental sundhed er forbundet med lavere sundhedsudgifter, uanset om man har en psykiatrisk diagnose eller ej. Derfor bør man ikke kun fokusere på at behandle og forebygge psykiske problemer, men også på, hvordan vi kan skabe et samfund, hvor langt flere danskere blomstrer mentalt,” siger han.

Studiet er netop publiceret i tidsskriftet Mental Health & Prevention.

Kontakt:

Forsker Ziggi Santini, e-mail: zisa@sdu.dk, tlf.: 6550 7723, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Vil du vide mere?

Artikel

Redaktionen afsluttet: 28.10.2021