Skip to main content
Uge 43, 2014

Flere og flere skoleelever føler sig ensomme

Ensomhed blandt store skoleelever har aldrig været større

Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større.

Lidt over seks procent af alle drenge i 13-15-årsalderen og ti procent af alle pigerne i samme aldersgruppe føler sig ofte eller meget ofte ensomme.

Det viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Ifølge undersøgelsen er der tale om den største andel af ensomme unge siden Skolebørnsundersøgelsen første gang spurgte de unge om ensomhed i 1988. Her angav omkring én procent af de 13-15-årige drenge, at de ofte eller meget ofte følte sig ensomme, mens andelen af 13-15-årige ensomme piger var lidt over fire procent.

Figuren viser udviklingen siden 1988. Det er pigerne, der føler sig mest ensomme. Sammenlignes de 13-årige og de 15-årige, er det de 15-årige, der er mest ensomme.

Figur 1. Andel 13- og 15-årige drenge og piger, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 1988-2014

Alvorlige konsekvenser

Kortvarige følelser af ensomhed betragtes ofte som en normal del af livet som ung, men er følelsen vedvarende gennem ungdommen, kan det få alvorlige konsekvenser for ens helbred og trivsel på både kort og lang sigt.

Nogle af konsekvenserne er lavt selvværd, aggressiv adfærd, søvnproblemer, depression, problemer med at gennemføre sin uddannelse, selvskadende adfærd, selvmordstanker og -adfærd samt en række alvorlige fysiske konsekvenser.

Skolebørnsundersøgelsen 2014 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Den omfatter 4.490 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets skoler.

Redaktionen afsluttet: 22.10.2014