Skip to main content
Uge 43, 2011

Forældres symptomer påvirker børns brug af medicin mod hovedpine

Børn og medicin

Hvis et barn får medicin mod hovedpine skyldes det barnets egne hovedpine, men det spiller også ind om mor eller far indenfor de seneste 14 dage har haft moderat eller svær hovedpine eller andre symptomer såsom problemer med maven, ondt i ryggen, svimmelhed, appetitløshed og nervøsitet. Resultaterne stammer fra en nyligt publiceret artikel i det internationale tidsskrift International Journal of Public Health.

Undersøgelsen er gennemført i de fem nordiske lande, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og inkluderer flere end 10.000 børn. Andelen af børn, som indenfor de sidste to uger fik medicin mod hovedpine, var højest i Finland, 21,3 % og lavest på Island, 13,7 %. I Danmark var andelen 14,8 %. Derimod var andelen af børn med hovedpine, i gennemsnit i de fem lande, kun på 3,7 %. Andelen i Danmark var på 3 %. Figuren nedenfor viser den risiko børnene har for at bruge medicin mod hovedpine afhængigt af forældrenes hovedpine og andre symptomer. Betydningen af børnenes egne hovedpinesymptomer er renset ud af tallene, dvs. at figuren viser et forbrug ud over, hvad børnenes egen hovedpine giver anledning til.

Figuren viser den forøgede risiko (odds ratio) barnet har for at bruge medicin mod hovedpine afhængigt af forældrenes hovedpine og samlede symptombelastning. Analyserne er kontrolleret for land, barnets alder, socioøkonomisk status og barnets forekomst af hovedpine.

To mulige forklaringer på, hvorfor forældrenes symptomer påvirker børnenes brug af medicin, kan være; via socialisering eller via trange levekår. Forklaring via socialiseringsvejen bygger på, at der sker en overførsel af forældrenes opfattelser, viden og vaner til deres børn, således at forældrenes måde at håndtere smerter på videregives til deres børn. Levekårsforklaringen bygger på, at nogle familier kan være så pressede, at de ikke har tid eller ressourcer til at håndtere smerter på andre måder end med medicin.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 26.10.2011