Skip to main content
Uge 43, 2010

Helbred og afstand til grønne områder hænger sammen

Helbred og grønne områder

Jo kortere afstanden er til grønne områder, jo bedre vurderer man selv sit helbred og velvære.

De seneste år har der været flere internationale undersøgelser, der tyder på en sammenhæng mellem grønne områder og en række helbreds mål. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 blandt 11.238 danskere viser, at det også er tilfældet i Danmark, og at det gælder for både fysisk og mentalt helbred. Personer, der har mere end en kilometer til det nærmeste grønne område, har et betydelig dårligere fysisk og mentalt helbred, end dem der bor højst en kilometer fra et grønt område.

Otte helbredsmål er brugt til at belyse svarpersonernes selvvurderede helbredsstatus. Fire skalaer måler fysisk helbred (fysisk funktion, fysisk betingede begrænsninger, fysisk smerte og alment helbred) og fire skaler måler mentalt helbred (vitalitet, social funktion, psykisk betingede begrænsninger og psykisk velbefindende). Hver skala går fra 0 (værst mulige helbred) til 100 (bedst mulige helbred). For eksempel, for alment helbred ses det at personer, der bor mindre end 300 m fra grønne områder har en højere gennemsnitsværdi (77,1) end personer, der bor mere end 1 km fra grønne områder (71,2). Det samme mønster gør sig gældende for samtlige otte helbredsmål.

Gennemsnitsværdier for fysisk og mentalt helbred for forskellige afstande til grønne områder

Undersøgelsen ser blandt andet også nærmere på stress, som er et voksende helbredsproblem. Resultaterne viser at risikoen for stress er større blandt dem, der bor mere end en kilometer fra grønne områder, sammenlignet med dem, der bor mindre end 300m fra nærmeste grønne område. Det ser dog heldigvis ud til at personer med højt stressniveau, som bruger grønne områder, er bevidste om den afslappende virkning af et besøg i et grønt område. Næsten 65 % af alle personer med højt stressniveau, som bruger grønne områder, angiver ’at stresse af’ som en af de vigtigste grunde til at besøge grønne områder. Det er en større andel end blandt de brugere af grønne områder, som ikke er stressede.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 27.10.2010