Skip to main content
Uge 42, 2009

Byplanlægning er vigtig for folkesundheden

Den sunde by

Byplanlægning er vigtig for at skabe bedre sundhed i befolkningen. Miljøministeren er på vej med en såkaldt bypolitisk redegørelse til kommunerne. By- og Landskabsstyrelsen har allerede offentliggjort baggrundsmaterialet, der kan informere og inspirere kommunerne om den grønne by, den blå by, den tætte by og den sunde by.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har udarbejdet ”Den sunde by”, som er en dokumentation af de faktorer, som påvirker sundheden i den tætte by og forstaden som led i udviklingen af bæredygtig planlægning.

Den sunde by har følgende overordnede karakteristika:

  • De grundlæggende miljøforhold – luft, jord, vand, renset spildevand mv. – er i orden og under kontrol.
  • Trafikulykker og fritidsulykker er minimeret.
  • Der er let adgang til muligheder for fysisk aktivitet.
  • Der er god social kapital og sammenhængskraft i beboerområderne og i lokalsamfundene.
  • Der er veludviklet borgerinddragelse.
  • Der er god byøkologi og energimæssig bæredygtighed.
  • Byen er en smuk oplevelse, æstetik.
  • WHO’s brede sundhedsbegreb er implementeret.

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s brede sundhedsbegreb vægter ikke blot fravær af sygdom men også tilstedeværelse af fysisk, psykisk og social velbefindende. De strategiske mål er: et længere liv, et sundere liv, et rigere liv, lighed i sundhed.
Byen kan være sundhedsfremmende og fx stimulere borgernes lyst til fysisk aktivitet, men byen kan også være sygdomsfremkaldende pga. støj og luftforurening.

Udfordringerne består i, at kommunerne inddrager sundhedskonsekvenserne i den politiske beslutning om en byplan. ”Den sunde by” indeholder et dialogskema til brug for dialogen mellem sundhedsfolk og byplanlæggere, som skal vurdere sundhedskonsekvenserne. Der er endvidere en hel del eksempler i publikationen om fysisk aktivitet, forurening mv.
”Den sunde by” konkluderer, at kommunalreformen 2007, som tilførte kommunerne væsentlige nye opgaver vedr. sundhedsfremme og forebyggelse og stillede lovkrav om at etablere sunde rammer for borgernes liv, i dag giver gode muligheder for at samtænke sundhed, bæredygtighed, miljø, sociale forhold og bypolitik og at anvende tværsektoriel byplanlægning som et væsentligt redskab.

Kommunernes sundhedsfolk opfordres til at sende denne Ugens tal videre til de forvaltningsfolk, der er involveret i byplanlægning.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 14.10.2009