Skip to main content
Uge 41, 2014

Lærere i folkeskolen er nervøse for at undervise i ”liv og død”

Kun 14 procent af lærerne føler sig rustet til at undervise i førstehjælp

Alle folkeskoler skal ifølge loven undervise eleverne i livreddende førstehjælp inden udgangen af 9. klasse. Alligevel er det kun godt 40 procent af alle 9. klasser, der har modtaget undervisningen.

Og dét skyldes i mange tilfælde, at lærerne ikke føler sig klædt på til opgaven.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, står bag.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Gentofte Hospital og Aalborg Universitet. Den viser, at kun 14 procent af lærerne føler, at de har de nødvendige kompetencer til at undervise eleverne i hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Stor opbakning

Der er ellers ifølge undersøgelsen bred opbakning blandt lærerne til at undervise i livreddende førstehjælp. Lærerne synes, at det er en vigtig opgave, og at det er rigtigt, at undervisningen er obligatorisk.

Alligevel tøver mange overfor opgaven, fordi det handler om noget så vigtigt som "liv og død".

Usikre på egne færdigheder

Der er blandt lærerne en generel forestilling om, at det kræver omfattende kompetencer og opdateret viden at kunne yde korrekt genoplivning, hvis man pludselig bliver vidne til et hjertestop. Dét gør mange lærere usikre. De er bange for at lære noget forkert fra sig. Som en lærer fra undersøgelsen udtrykker det:

"Tænk, hvis jeg havde vist en elev noget forkert, og de så ydede førstehjælp, der faktisk gjorde det værre. Det ville jeg aldrig nogensinde kunne tilgive mig selv."

Denne forestilling er udbredt blandt de interviewede lærere på trods af, at man netop ikke kan gøre noget forkert, når det handler om hjertestop. Her handler det om at reagere.

Flere skal give førstehjælp

Loven om undervisning i førstehjælp i folkeskolen er fra 2005. Den indebærer, at skolerne skal undervise eleverne i livreddende førstehjælp, herunder hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Det er op til den enkelte skole, hvordan de vil klæde lærerne på til opgaven. Det er for eksempel ikke et krav, at lærerene selv skal have et førstehjælpskursus for at undervise i det.

Undersøgelsen viser, at lærere anser et førstehjælpskursus som en forudsætning for at kunne undervise eleverne i det.

Med til at redde liv

Lovens formål er at give flere danskere - også folkeskoleelever - mulighed for at redde liv.

Cirka 3.500 danskere får hjertestop uden for et hospital hvert år. Kun 11 procent er i live 30 dage efter.
Hurtig påbegyndelse af hjertemassage og kunstigt åndedræt og brug af hjertestarter øger chancen for at overleve markant.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 663 lærere og interview med 16 lærere. Den offentliggøres den 16. oktober, som er International Hjertestarterdag.

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra TrygFonden.

Figur 1. Lærere der på nuværende tidspunkt føler, at de har kompetencer i at undervise elever i hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 08.10.2014