Skip to main content
Uge 40, 2019

Effekten af at blive bevæget gennem andre skal undersøges

Nyt forskningsprojekt undersøger, hvad det betyder for bevægelseshæmmede at få en cykel- eller løbetur

Hvis man ikke selv kan bevæge sig eller har svært ved det, hvad betyder det så for éns livskvalitet og sundhed, at andre mennesker giver én en cykel- eller løbetur?

Det er ét af de spørgsmål, som forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet skal finde svar på. Det skal ske ved at undersøge effekten af to initiativer, Team Tvilling og Cykling uden alder, hvis frivillige-korps netop har erfaring med at løbe og cykle med henholdsvis handicappede og ældre, gangbesværede plejehjemsbeboere.

Formålet med forskningsprojektet er at skaffe viden, der kan bruges til at øge livskvaliteten og sundheden hos bevægelseshæmmede.

”Vi skal undersøge, hvad det betyder mentalt og socialt for mennesker, der har svært ved at bevæge sig af egen kraft, når de bliver bevæget gennem andre, og hvad det betyder for deres livskvalitet. Samtidig undersøger vi, om det også har en fysiologisk effekt, og om der sker noget positivt med kroppen,” fortæller forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Mette Toftager, der skal lede forskningsprojektet.

Der er ingen, der tidligere har forsket i området, men for nylig blev der på Københavns Universitet lavet en mindre forundersøgelse, der tyder på, at det kan have en positiv effekt på kroppen at blive bevæget af andre.

”Forundersøgelsen viste blandt andet, at pulsen stiger, og at man sover bedre, når man er blevet bevæget af andre. Så dét er meget spændende og noget, som vi glæder os til at undersøge i en større skala,” siger Mette Toftager.

Vind i håret

Forskerne skal også kortlægge, hvad det betyder for de frivillige og for deres livskvalitet og sundhed, når de løber eller tramper i pedalerne for andres skyld. Og endelig skal det undersøges, om der også er en effekt på personalet på plejehjem og bosteder, og om deres arbejdsglæde og trivsel stiger, når de møder beboere, der har været på en frisk cykel- eller løbetur og fået vind i håret.

Team Tvilling går ud på, at en atlet uden handicap løber med et menneske med handicap i en løbevogn. I Cykling uden alder bliver ældre mennesker, der har svært ved at bevæge sig, kørt på kortere eller længere ture i cykel-rickshaws af frivillige.

Forskningsprojektet har netop modtaget bevillinger af Bevica Fonden og Helsefonden på i alt fem mio. kr.

Kontakt

Projektleder og forsker, Mette Toftager, mto@sdu.dk, tlf.: 6550 7853, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Foto: Nicolaj Malmqvist. Cykling uden alder.

Redaktionen afsluttet: 02.10.2019