Skip to main content
Uge 40, 2014

De unge drikker som de voksne

Unge efterligner de voksnes alkoholvaner

Det er næppe tilfældigt, at danske unge drikker meget alkohol. De er nemlig vokset op i et land, hvor de voksne også indtager en del alkohol.

En ny stor, international undersøgelse viser, at der er en direkte sammenhæng mellem unges alkoholvaner og hvor meget alkohol, voksenbefolkningen i det pågældende land indtager.

Undersøgelsen er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Addiction. Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der står bag undersøgelsen.

Stor international undersøgelse

Det er første gang, at man i så stor en undersøgelse har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem unges og voksnes drikkekultur og alkoholvaner i 37 forskellige lande. Og det er der:

I de lande, hvor de voksne drikker mest - som Danmark og Litauen - er der også en større andel 15-årige, der har prøvet at være fuld.

Det modsatte gør sig gældende i de lande, hvor voksenbefolkningen ikke indtager så meget alkohol. Her er der kun en mindre andel unge, der har prøvet at være fuld.

Danske og litauiske unge drikker mest

I undersøgelsen, der trækker på data fra 2010, har 140.000 unge svaret på spørgsmål om deres alkoholvaner.

Hvad angår Danmark, havde 68 procent af de 15-årige prøvet at være fuld. I Litauen, der er det eneste land, der overgår Danmark, var det 74 procent. Samme år skyllede alle voksne i Danmark og Litauen henholdsvis 13 og 15 liter ren alkohol ned i gennemsnit. Dét placerer Danmark og Litauen i toppen af undersøgelsen.

Israelske og islandske unge drikker mindst

Samme tendens - bare med omvendte fortegn - ses i lande som Israel og Island, hvor voksenbefolkningen drikker mere sparsomt. Her er der også kun få unge, der har prøvet at være fuld.

Det fremgår af tabellen. Her ses sammenhængen mellem voksenbefolkningens alkoholforbrug og unges fuldskab i 10 ud af 37 lande.

Udover de omtalte fire lande, der udgør toppen og bunden, er der udvalgt nogle af de lande, Danmark normalt sammenligner sig med.

Både drenge og piger påvirkes

Det er både piger og drenge, der påvirkes af voksenbefolkningens drikkevaner.

Drengene har 3,5 gange større risiko (odds ratio) for at have prøvet at være fuld, hvis de vokser op i et land med højt gennemsnitsligt alkoholforbrug sammenlignet med drenge fra lande med lavt alkoholforbrug.

Piger, der bor i lande, hvor voksenbefolkningen har et højt gennemsnitligt alkoholforbrug, har tre gange højere risiko (odds ratio) for at have været fuld som 15-årig i forhold til piger, der bor i lande med et lavt alkoholforbrug.

Det fremgår af næste tabel, hvor OR står for odds ratio.

Forskerne fra Statens Institut for Folkesundhed og deres internationale samarbejdspartnere har anvendt data fra det internationale studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2009/2010 samt WHO-data på voksnes alkoholmønstre.

Vil du l├Žse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 01.10.2014