Skip to main content
Uge 40, 2013

Fatale drukneulykker og alkohol

Alkohol involveret i mange drukneulykker i havne

I perioden 2001-2011 har alkohol har været involveret i hver fjerde fatale drukneulykke, dvs. med døden til følge. Mange fatale drukneulykker er relateret til færdsel i eller ved havne, og her har alkohol været involveret i 61 % af dødsfaldene. Det konkluderer Druknestatistikken, som Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har udarbejdet for TrygFonden.

Figuren viser antallet af fatale drukneulykker opgjort på aktivitet før druknehændelsen. Den røde søjle viser andelen af ulykker, hvor alkohol var involveret. Som det ses, er der ingen oplysninger om, at alkohol har været involveret i dødsfald ved dykning og erhvervsrelateret fiskeri.

Indtagelse af alkohol er en væsentlig risikofaktor ved drukneulykker. Alkohol øger risikoen for at falde i vandet, og giver også større vanskeligheder i vandet med at orientere sig og bevare fokus. Det fremgår af dødsattesterne, at en betragtelig andel af dødsfaldene i havne skete i forbindelse med at afdøde forinden havde drukket alkohol i samvær med andre. Mange færdes i havnene hele året, og der er derfor behov for at sikre havnene bedst muligt igennem hele året. Det kan fx være at sørge for, at bådebroer og havnekajer ikke er glatte eller isede, at der er gode lysforhold, at der er kort afstand mellem redningsstigerne i vandet, og at der er sikkerhedsstyr til at hjælpe folk op af vandet, hvis de er faldet i; f.eks. redningskranse, løse redningsstiger og redningshager mm. Endelig kan det lokalt undersøges, om lystbådehavnene kan sikres bedre, så kørsel ud over havnekanten kunne forebygges.

Antal fatale drukneulykker opgjort på aktivitet forud for ulykken, og involvering af alkohol (sorteret efter andelen af alkoholrelaterede drukneulykker)

*) Trafik omfatter trafikulykker på offentlig vej (fx bil, der kører i havn, bil, der kører i å osv.)

Oplysninger om alkohol stammer primært fra informationer på dødsattesterne. Det drejer sig bl.a. om viden fra vidner, der har set afdøde indtage alkohol eller været beruset op til ulykken. Kun i få tilfælde er der foretaget en obduktion, hvor der er målt promille i blodet. Da en del drukneulykker sker uden vidner og også uden viden om, hvad den afdøde har foretaget sig op til ulykken, er andelen som har indtaget alkohol før druknehændelsen formentlig større end angivet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 02.10.2013