Skip to main content
Uge 40, 2012

Andelen af danskere med problematisk alkoholforbrug er størst blandt de midaldrende

Alkohol og aldersgrupper

Der tales meget om unges høje alkoholforbrug, men også ældre aldersgrupper har et stort alkoholforbrug i Danmark. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 viser, at alkoholforbruget blandt midaldrende mænd og kvinder er højt, samt at andelen med problematisk alkoholforbrug er størst i denne aldersgruppe.

Figurens røde kurve viser det gennemsnitlige alkoholforbrug i forskellige aldersgrupper. Det ses, at de yngste har det højeste forbrug, da 16-24-årige mænd i gennemsnit drikker 13,6 genstande om ugen og kvinder i samme aldersgruppe drikker 8,2. Forbruget er ligeledes højt blandt 55-64-årige mænd med 12,3 genstande om ugen og blandt kvinder 6,2. Det laveste forbrug ses blandt mænd og kvinder i aldersklasserne 25-34 og 35-44 år.

Figurens blå søjler viser andelen med et problematisk alkoholforbrug. Denne andel er størst blandt de midaldrende. Således havde 29 % af 55-64-årige mænd og 12 % af 55-64-årige kvinder et problematisk forbrug af alkohol.

Problematisk alkoholforbrug er defineret ud fra en CAGE-C test. Testen består af seks spørgsmål om alkohol. Blandt andet indgår spørgsmål om, hvor ofte man generelt drikker, om det er om morgenen og på hverdage og om andre har påtalt ens alkoholforbrug. Cirka tre fjerdedele af personer som tester positivt på CAGE-C-testen vil have et alkoholproblem, mens et negativt resultat stort set udelukker et alkoholproblem.

Problematisk alkoholforbrug (blå) og gennemsnitligt alkoholforbrug om ugen (rød) blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper

Tallene stammer fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010, som er finansieret af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Sundheds- og forebyggelsesministeriet og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Data er indsamlet af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed. I alt deltog 177.639 personer.

 

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 03.10.2012