Skip to main content
Uge 39, 2018

Øget risiko for hjerneblødning og blodprop i hjernen, hvis man bor i et område i Danmark med mest arsen i drikkevandet

Selvom der generelt er meget lidt arsen i det danske drikkevand, viser ny forskning, at det udgør en potentiel sundhedsmæssig risiko.

Hver gang, man drikker et glas vand fra hanen, får man en lille smule af giftstoffet arsen. Arsen forekommer naturligt i grundvandet, og da drikkevandet udvindes fra grundvandet, er der arsen i drikkevandet overalt i landet, nogle steder mere end andre. For eksempel har Østjylland, Fyn, Sydsjælland og Vestlolland de højeste koncentrationer af arsen i drikkevandet sammenlignet med Vestjylland og Storkøbenhavn.

Nu viser ny forskning fra Statens Institut for Folkesundhed, at der er en øget risiko for et slagtilfælde, det vil sige en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, hvis man bor i et af de områder i Danmark, hvor der er mest arsen i drikkevandet.

”Vi ved fra udenlandske studier, at arsen i meget høje koncentrationer i drikkevandet øger risikoen for en lang række sygdomme, blandt andet kræft og hjertekarsygdomme. Det nye studie viser, at der også er en højere risiko for et slagtilfælde selv ved de relativt lave koncentrationer, som vi har i Danmark,” siger professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed, der står bag studiet.  

Selv lave niveauer udgør en potentiel sundhedsmæssig risiko

Niveauerne af arsen i drikkevandet er meget lave i Danmark i forhold til mange andre lande, hvor der kan være over 100 mikrogram arsen pr. liter drikkevand.

Personerne i det danske studie boede steder, hvor der var mellem 0,05 og 25 mikrogram arsen pr. liter drikkevand.

”Studiet viser, at der er størst risiko for et slagtilfælde i områder med mest arsen i drikkevandet. Vi finder, at der er 50 procent større risiko for at få et slagtilfælde for personer, der gennem 20 år har boet i de områder i Danmark, hvor der er mest arsen i drikkevandet, sammenlignet med de personer, der har boet i områder med mindst arsen i drikkevandet,” siger Annette Kjær Ersbøll:

”Resultaterne tyder således på, at selv lave niveauer af arsen i drikkevandet kan udgøre en potentiel sundhedsmæssig risiko”.

Før i tiden lå grænseværdien for den tilladte mængde arsen i drikkevandet på 50 mikrogram pr. liter drikkevand. Men på grund af viden om stoffets giftighed, blev grænseværdien i 2017 ændret til 5 mikrogram pr. liter.

Boede i Aarhus eller København

Studiet omfatter data fra omkring 54.000 personer, der er del af det omfattende Kost, Kræft og Helbred-studie. Fælles for personerne er, at de i midten af 1990erne var mellem 50 og 64 år og boede i Aarhus-området eller Storkøbenhavn.

Professor Annette Kjær Ersbøll har ud fra målinger af mængden af arsen i drikkevandet på alle personernes bopælsadresse i perioden 1970 og frem til 2010 beregnet, hvor meget arsen hver enkelt person har haft i drikkevandet, og sammenholdt denne viden med oplysninger om, hvorvidt de har haft et slagtilfælde.

Studiet viser, at siden midten af 1990erne og frem til 2010 fik 2.195 personer en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.

”Der er mere arsen i drikkevandet i Aarhusområdet end i København, og derfor er det ikke overraskende, at det særligt er blandt århusianerne, at vi ser den største risiko for slagtilfælde,” siger Annette Kjær Ersbøll.

I den periode, hvor studiet foregik, indeholdt drikkevandet i Aarhus i gennemsnit 2,11 mikrogram pr. liter drikkevand og i København var det 0,57 mikrogram pr. liter.

Første studie om arsen og slagtilfælde i Danmark

I analyserne er der taget hensyn til personernes livsstil, herunder kost, rygning, alkohol og motion samt andre livsstilsrelaterede faktorer, der øger risikoen for slagtilfælde. Betydningen af arsen er således korrigeret for andre potentielle og kendte risikofaktorer for slagtilfælde.

Studiet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Environment International. Det er første gang, at man har undersøgt betydning af arsen i drikkevandet for risikoen for slagtilfælde i Danmark. 

Studiet er et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Kræftens Bekæmpelse, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

  

For yderligere spørgsmål, kontakt professor Annette Kjær Ersbøll, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 6550 7775, e-mail: ake@si-folkesundhed.dk

Vil du læse mere?

Find artikel her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 27.09.2018