Skip to main content
Uge 39, 2016

Færre skoleelever ryger, hvis deres skole gør en særlig indsats

Folkeskoler, der følger rygeindsatsen X:IT, har halvt så mange elever, der ryger

Rygeregler, røgfri kontrakter med forældrene og undervisning om rygning og tobak.

Sådan lyder de tre fokusområder i en særlig rygeindsats ved navn X:IT, der har vist sig at være god til at forebygge rygning blandt elever i 7. og 8. klasse.

Ifølge et studie fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed har de folkeskoler, der følger indsatsen, langt større held med at forebygge rygning blandt eleverne i forhold skoler uden denne indsats.

Halvt så mange rygere

I studiet deltog 94 folkeskoler i hele landet, hvoraf de 51 skoler blev udvalgt til at følge X:IT.

Det betød, at disse skoler skulle indføre regler om røgfrit skolemiljø, ligesom der var særlige kontrakter med forældrene, hvor børnene hvert år skulle skrive under på, at de ville holde sig røgfri det kommende år. Endelig var der mindst otte timers undervisning årligt i rygeforebyggelse ved hjælp af undervisningsmaterialet "Gå op i Røg".

Da skoleåret var slut, var der på de skoler, der fulgte alle tre indsatsområder, halvt så mange rygere, sammenlignet med de skoler, der fulgte den almindelige, lovpligtige forebyggelsesundervisning.

"Studiet viser, at X:IT virker, især hvis skolen følger alle tre indsatser. Derfor er det også lidt ærgerligt, at vi samtidig må konstatere, at kun en fjerdedel af de skoler, som var med i indsatsen, indførte alle tre indsatsområder tilstrækkeligt til at få optimal effekt af indsatsen," siger forsker Lotus Sofie Bast fra Center for Interventionsforskning.

Jo flere indsatsområder, jo færre rygere

Ud af de 51 skoler var der 12, der fulgte alle tre indsatser. Og det var på disse skoler, at forskerne fandt den laveste andel rygere blandt de deltagende klasser, nemlig 5,5 procent.

22 skoler fulgte to af indsatsområderne, og her var andelen af rygere 8,6 procent efter et år. 16 af skolerne fulgte kun én eller ingen af indsatserne, og her var der 10,1 procent rygere efter et år. Endelig var der én skole, der ikke svarede.

Det er Kræftens Bekæmpelse, der har udviklet og tilbudt X:IT til skoler. X:IT findes stadig på en lang række folkeskoler rundt om i landet.

Figuren viser andelen af elever i 7. klasse, der røg efter et års X:IT indsats

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 28.09.2016