Skip to main content
Uge 39, 2015

Danskerne får ikke søvn nok til at føle sig udhvilet

40 procent sover ikke nok og føler sig derfor ikke udhvilet

Fire ud af ti får ikke nok søvn til at føle sig udhvilet. Det fremgår af en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Undersøgelsen omfatter 14.000 voksne, som har svaret på, om de får søvn nok til at føle sig udhvilet. De, der har angivet, at de ikke får nok søvn, har desuden svaret på, hvad årsagerne er.

"Undersøgelsen viser, at det især er udfordringer på arbejde eller i privatlivet, der holder folk vågne om natten. Eksempelvis oplever omkring hver tredje med søvnforstyrrelse i aldersgruppen 16-44 år, at deres søvn forstyrres af enten personlige, familiemæssige eller arbejdsrelaterede problemer," siger Heidi Amalie Rosendahl Jensen, en af forskerne bag undersøgelsen.

Er man derimod 45 år eller derover og lider af søvnforstyrrelser, er det oftere sygdom, der forstyrrer søvnen. Omkring hver tredje i aldersgruppen 45+ år med søvnforstyrrelser angiver sygdom som årsag til, at de sover dårligt.

Andelen, der får ødelagt søvnen som følge af sygdom, stiger med alderen.

Forskel på mænd og kvinder

Undersøgelsen viser også, at der er forskel på mænd og kvinder, hvad angår årsager til søvnløshed.
For kvinder handler søvnforstyrrelser i højere grad end for mænd om familiemæssige eller personlige problemer.
For mænd er det især arbejdsrelaterede opgaver, der forstyrrer nattesøvnen.

Der er dog også kvinder - især de unge kvinder i alderen 16-24 år - der sover dårligt på grund af udfordringer eller problemer på arbejde. Næsten hver anden ung kvinde med søvnproblemer angiver arbejde som årsag til søvnforstyrrelse.

"Da en stor andel af denne gruppe er under uddannelse, må man formode, at deres søvnforstyrrelser også kan tilskrives opgaver eller problemer relateret til deres studieliv", siger Heidi Amalie Rosendahl Jensen.

Undersøgelsen baserer sig på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013.

Figur. Årsager til manglende søvn blandt personer, som ikke tit nok, næsten aldrig eller aldrig får søvn nok til at føle sig udhvilet.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 23.09.2015