Skip to main content
Uge 39, 2013

Glade mennesker med hjertesygdom klarer sig bedst på langt sigt

Godt humør forlænger livet

Hjertepatienter som i efterforløbet af deres sygdom har en positiv attitude, har større chance for at overleve i fem år eller mere med sygdommen. Et nyt studie har fulgt over 600 hjertepatienter fra Holbæk sygehus, som alle har besvaret spørgsmål om livskvalitet og selvvurderet helbred. Patienterne var typisk i 60’erne og tre fjerdedele af deltagerne var mænd. Over en femårig periode efter besvarelse af spørgsmålene døde 13 procent af deltagerne. Personer som udtrykte en grundlæggende positiv attitude havde større chance for at overleve sammenlignet med personer, der er mindre positive (se figuren).

Studiet viser, at patienter med positive følelser i højere grad er fysisk aktive og at fysisk aktive patienter har en lavere dødelighed. Studiet understøtter, at der er et samspil mellem fysisk aktivitet og positiv attitude. Studiet er solidt i forhold til andre studier, fordi flere af oplysningerne stammer fra registerdata herunder oplysninger om andre sygdomme, medicinforbrug og dødelighed. Registeropfølgningen giver unikke muligheder for at have oplysninger om alle personer i en lang årrække. Studiet understøtter også, at rehabiliteringsindsatser som retter sig mod både positive følelser og motion, muligvis vil kunne give bedre resultater, end indsatser der alene fokusere på en af faktorerne.

Overlevelse over 5 år blandt hjertepatienter med høj grad af positiv attitude (mørk) sammenlignet med hjertepatienter med lav grad af positiv attitude (lys)

Forskningsresultatet er netop publiceret i det internationale tidsskrift Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 25.09.2013