Skip to main content
Uge 39, 2010

Rygning og overvægt mindsker sandsynligheden for at overleve brystkræft

Brystkræft og risikofaktorer

Kvinder som ryger eller er overvægtige har mindre chance for at overleve brystkræft, end normalvægtige og ikke-rygere.

Brystkræft den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark. Antallet af nye tilfælde har gennem mange år været stigende og brystkræft er den næsthyppigste dødsårsag blandt alle kræfttyper. Der er forskellige faktorer, som øger risikoen for brystkræft, herunder faktorer som individet selv kan påvirke, f.eks. alkoholforbrug, rygning, overvægt, fysisk aktivitet og brug af hormoner i forbindelse med klimakteriet. Disse risikofaktorers effekt på brystkræft har været undersøgt i mange studier, men der findes kun få studier af, hvordan de påvirker overlevelsen efter en brystkræftdiagnose.

Undersøgelsen her har identificeret 528 kvinder med brystkræft, og fulgt dem over længere tid efter brystkræftdiagnosen blev stillet, for at vurdere om risikofaktorer som rygning, fedme, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og hormonbrug påvirkede risikoen for død. Efter opfølgningstidens afslutning var 39 % stadig i live, mens 61 % var døde.
Rygere havde forøget risiko for død i forhold til kvinder, der aldrig havde røget (referencegruppe), således at rygere havde 16 % forøget risiko (se figur). Eks-rygere havde også højere risiko, men denne forskel var ikke signifikant, dvs. denne forskel kan skyldes tilfældig variation.

Rygning og vægts sammenhæng med risikoen for død blandt kvinder med brystkræft

Kvinder med body mass indeks (BMI) over 30 havde 61% forøget risiko for død i forhold til kvinder med BMI på 20-25 (referencegruppe). Kvinder med lavt BMI under 20 og BMI mellem 25 og 30 havde også forøget dødelighed, men disse forskelle var ikke signifikante.

Undersøgelsen viste ingen signifikant sammenhæng mellem alkoholindtag, fysisk aktivitet og hormonbrug og dødelighed efter brystkræftdiagnose. Dog var der en tendens til, at kvinder med et alkoholforbrug på 1-14 genstande om ugen havde lavere dødelighed end afholdende kvinder og kvinder med et højt alkoholforbrug på over 14 genstande. Undersøgelsen viste også en tendens til, at kvinder der tog hormoner havde en lavere dødelighed end kvinder der ikke brugte hormoner. Ingen af disse forskelle var dog signifikante, dvs. de kan skyldes tilfældig variation.

I andre befolkningsundersøgelser, herunder få andre studier af kvinder med brystkræft, er vist at rygning og overvægt øger risikoen for død. Denne undersøgelse bidrager til denne viden om risikofaktorers betydning for overlevelsen efter brystkræftdiagnose.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 29.09.2010