Skip to main content
Uge 39, 2009

Børn med udenlandske rødder ender sjældnere på skadestuen

Minoriteter og ulykker

Børn, som har en mor der er født i udlandet, kommer 15 % sjældnere på skadestuen på grund af en ulykke end børn af mødre født i Danmark. Når de kommer til skade, er det ofte på grund af skoldninger og forbrændinger. Faktisk bliver denne gruppe børn fx tre gange oftere skoldet, og kommer tre gange oftere til skade i fyrværkeriulykke end børn i den anden gruppe. Børn af mødre med udenlandsk oprindelse kommer også oftere til skade ved at putte genstande i munden og ørerne, og på grund af forbrænding på strygejern. Forbrændingernes grad er ofte kraftigere, hvilket måske vidner om, at forældrene til denne gruppe børn ikke er så bekendt med førstehjælp.

Resultaterne er fra en undersøgelse blandt 0-14-årige børn, hvis mødre var født udenfor Danmark sammenlignet med børn, hvis mødre er født i Danmark. Børnene er delt op i tre grupper alt efter om deres mor er af dansk oprindelse, vestlig oprindelse (Vesteuropa, Nordamerika, Australien) eller ikke-vestlig oprindelse (Østeuropa, Mellemøsten, Asien, Afrika).

Kulturelle forskelle og sprogproblemer kan være nogle af årsagerne til, at skadesmønstrene ikke er helt de samme. Fx viser undersøgelsen, at pigerne med mødre af ikke-vestlig oprindelse skiller sig ud i forhold til de andre ved at have markant færre skadestuebesøg end jævnaldrende piger af danskfødte mødre. Det kan skyldes, at risikoen for ulykker er lavere, fordi de er mere stillesiddende og mindre fysisk aktive. Deres brødre kommer næsten lige så tit på skadestuen, som drenge af danskfødte mødre.

Hyppigheden af skadestuekontakt i forbindelse med ulykker, opdelt på alder, køn og oprindelse

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 23.09.2009