Skip to main content
Uge 38, 2016

Sociale fællesskaber på erhvervsskoler kan forhindre lejlighedsrygere i at begynde at ryge dagligt

På de erhvervsskoler, der gør en særlig indsats for at styrke elevernes sociale fællesskaber, er der halvt så mange lejlighedsvise rygere, der begynder at ryge dagligt

Hvis erhvervsskoler gør en indsats for at styrke fællesskabet og de sociale relationer blandt eleverne, kan de forhindre, at de elever, der ryger lejlighedsvist, begynder at ryge dagligt.

Det viser et studie fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet er netop publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Social Science & Medicine.

I studiet deltog 5.794 elever, der lige var begyndt på ti af landets største erhvervsskoler.

Færre dagligrygere

Ved skolestart var 45 procent af alle elever dagligrygere, 16 procent var lejlighedsvise rygere, mens 11 procent var eksrygere, og resten var ikke-rygere.

Fire af skolerne gjorde særligt meget ud af at skabe gode sociale fællesskaber blandt eleverne, og det betød, at halvt så mange af de lejlighedsvise rygere begyndte at ryge dagligt.

Efter de første ti skoleuger var otte procent af de lejlighedsvise rygere blevet dagligrygere, mens den andel var 16 procent på de skoler, der ikke gjorde samme indsats.

”Mange erhvervsskoleelever ryger dagligt, når de begynder på deres uddannelse, og rygning er en stor del af elevernes måde at være sammen på. Derfor er der også en risiko for, at andre også begynder at ryge dagligt, når de starter på en erhvervsuddannelse. Et mål med studiet var derfor at finde ud af, hvordan skolerne kan udvikle sociale relationer, hvor de unge er sammen om noget andet end rygning,” siger Susan Andersen, forsker ved Center for Interventionsforskning.

Gode rammer for fællesskabet

På de skoler, der fulgte indsatsen, gav man de nye elever nogle særlige rammer for at udvikle fællesskaber. Det var blandt andet indførelsen af faste morgenmøder i klasserne, hvor elever og lærere mødtes omkring en kop kaffe og talte om løst og fast. Der blev også som alternativ til rygesteder etableret hyggelige områder på skolerne, hvor eleverne kunne mødes i pauserne.

Derudover blev der gjort noget særligt ud af velkomsten og introduktionen til skolen, sådan at eleverne skulle føle sig velkomne og bedre kunne lære skolen, lærerne og deres nye klassekammerater at kende.

Indsatsen havde ingen effekt på de elever, der var daglige rygere ved skolestart. De fortsatte med at ryge dagligt, ligesom 10 procent af eksrygerne begyndte at ryge dagligt igen.

Tabellen viser andelen (%), der ryger dagligt efter 10 ugers skolegang, opdelt på rygevaner ved skolestart

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 21.09.2016