Skip to main content
Uge 38, 2008

860.000 voksne danskere drikker over genstandsgrænsen

Alkoholforbrug

Nye beregninger viser, at minimum 860.000 danskere over 16 år drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på maksimum 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd. Det svarer til 20 %. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har beregnet det nye mere præcise tal i forbindelse med et notat om alkoholforbrug i Danmark, som er udarbejdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Tallet er højere end det hidtil brugte antal af storforbrugere på 500.000-600.000. Forskellen skyldes, at det hidtidige tal udelukkende er beregnet ud fra oplysninger fra personer, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelser, og at disse personer ikke er repræsentative for personer, som ikke ønsker at deltage. Ved at inddrage registerinformation om alkoholrelaterede sygdomme for disse personer kan man se, at de har et større alkoholforbrug end personer, som deltager, og herudfra beregne et estimat for hvor meget mere de drikker.

Notatet "Alkoholforbrug i Danmark", som også giver en karakteristik af storforbrugere og afhængige, viser, at flere mænd end kvinder drikker over genstandsgrænserne, og at personer i aldersgrupperne 16-24 og 45-64 oftere drikker over genstandsgrænserne end personer der er 25-44 år og over 65 år. Lidt flere i gruppen med høj indkomst er storforbrugere. Desuden er der en større andel af enlige og personer uden børn, som drikker over genstandsgrænserne.

Sociale og demografiske faktorers betydning for alkohol­storforbrug

* markerer at tallet er signifikant forskelligt fra referenceværdien
§ sammenlignet med landsgennemsnittet

Odds ratio er et relativ mål og skal forstås således, at værdier over 1 indikerer en øget forekomst og værdier under 1 indikerer en reduceret forekomst af storforbrugere sammenlignet med en reference gruppe. For eksempel angiver en odds ratio på 1.78 en 78% større forekomst af storforbrugere blandt mænd sammenlignet med kvinder.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 17.09.2008