Skip to main content
Ugens tal, uge 37

Ny analyse viser dødeligheden i Europa efter corona

Danmark ligger stadig i den tunge ende i Europa, hvad angår den generelle dødelighed – også selvom vi er kommet godt igennem COVID-19-pandemien

Den totale dødelighed i Danmark i 2020 er stadig meget høj sammenlignet med en lang række europæiske lande – og dét på trods af, at Danmark indtil videre har haft forholdsvis få COVID-19-relaterede dødsfald.

Det viser en ny analyse af perioden 2015-2020, som Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet. 

”Danmark er foreløbig kommet godt igennem pandemien i forhold til mange lande. Men når det er sagt, halter vi stadig efter mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med i Nord-, Vest- og Sydeuropa. Her er dødeligheden væsentligt lavere end i Danmark,” siger professor emeritus Knud Juel, der står bag analysen.

I analysen er der anvendt den totale dødelighed, det vil sige, at alle dødsfald, uanset om de er COVID-19- relaterede eller ej, er talt med. Der indgår tal fra 22 europæiske lande i analysen, hvor dødeligheden i 2020 sammenlignes med dødeligheden i perioden 2015-19, altså før pandemien. Analysen dækker tre aldersgrupper, nemlig 65-74 år, 75-84 år og 85 år og derover.

For perioden 2015-19 og første halvår af 2020 (uge 1-26) er beregningerne baseret på faktiske antal dødsfald. I resten af 2020 er dødeligheden estimeret ud fra, hvordan dødeligheden var i 2. halvår 2015-19 og fremskrevet derfra.

Danmark har rykket sig

Når man kigger på aldersgruppen 75-84 år, lå Danmark på en 16. plads før 2020. Det vil sige, at 15 lande havde en lavere dødelighed. Kun de østeuropæiske lande samt Skotland havde en højere dødelighed end Danmark. I 2020 under COVID-19-pandemien er Danmark rykket frem som nummer 13, da Holland, Belgien og England/Wales nu har en højere dødelighed end Danmark. Det ses også i figuren her.

Hvad angår de ældste danskere på 85 år og derover, havde Danmark også den 16. højeste dødelighed før 2020. I 2020 er Danmark rykket frem som nummer 12, da fire lande nu har en højere dødelighed end Danmark. Det fremgår også af figuren her.

I aldersgruppen 65-74 år er der generelt relativt få COVID-19-relaterede dødsfald, og Danmark har her hele tiden ligget på en 16. plads både før og under pandemien.

Rygning belaster

At Danmark på den ene side har klaret sig så godt igennem pandemien, hvad angår dødelighed – og på den anden side stadig har en højere dødelighed end mange lande i Europa, skyldes ifølge Knud Juel i høj grad de mange tobaksrelaterede dødsfald:

”Tobaksrelaterede dødsfald betyder, at vores generelle dødelighed er relativ høj i forhold til de lande, vi normalt gerne vil sammenligne os med. Den generelle dødelighed i Danmark er belastet af mange tobaksrelaterede dødsfald, og i den sammenhæng betyder de indtil nu relativt få dødsfald relateret til COVID-19 ikke ret meget for den generelle dødelighed,” siger han.

Analysen viser, at indtil nu har lande som Holland, Belgien, Italien, Spanien, England/Wales og Sverige haft relativt høje dødeligheder under pandemien. Derimod har de østeuropæiske lande indtil nu haft relativt få dødsfald og har dermed klaret sig fint igennem pandemien.

De anvendte data stammer fra Human Mortality Database, Max Planck Institute for Demographic Research (Germany) and University of California, Berkeley (USA). (Data downloaded 20. august 2020). Frankrig mangler data for uge 26 i 2020.

Kontakt:

Professor emeritus, Knud Juel, tlf. 24777713, e-mail kj@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Redaktionen afsluttet: 09.09.2020