Skip to main content
Uge 37, 2018

Socialt udsatte har ikke råd til mad

Samfundets bund: Mere end hver tiende socialt udsat får ofte ikke mad nok, og mange kommer aldrig i bad.

Mange socialt udsatte får ikke opfyldt helt basale hverdagsbehov. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at samfundets dårligst stillede ofte ikke får mad nok, ligesom de ofte ikke kommer i bad eller får tilstrækkeligt med søvn.

Undersøgelsen ”SUSY UDSAT 2017” bygger på svar fra næsten 1.300 socialt udsatte, der benytter herberger, varmestuer, væresteder og andre sociale tilbud rundt om i landet. Ifølge undersøgelsen får mere end hver tiende socialt udsat ofte ikke mad nok, fordi der ikke er råd, ligesom over hver fjerde svarer, at de ofte ikke får den ønskede kvalitet eller variation af mad, igen fordi pengene ikke strækker.

Mangler bad og søvn

Samtidig savner en stor del af de adspurgte at få et bad. Næsten hver tredje svarer, at de kun nogle gange, sjældent eller aldrig kommer i bad, når de har behov for det.

Desuden føler mange sig sjældent udhvilede. Næsten hver fjerde svarer, at de aldrig eller næsten aldrig får søvn nok.

”At så mange socialt udsatte ikke får opfyldt helt grundlæggende behov, er alarmerende. Det vidner om et hårdt liv præget af ringe livskvalitet og stress, hvilket også fremgår af undersøgelsen,” siger Nanna Ahlmark, forsker på Statens Institut for Folkesundhed, der har været projektleder på undersøgelsen.

Halvdelen af de adspurgte føler sig ifølge undersøgelsen stressede i dagligdagen, og 27 procent svarer, at de har følt sig meget nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige inden for de seneste 14 dage.

Undersøgelsen er udført for Rådet for Socialt Udsatte. Omkring 35 procent af de adspurgte er kvinder. Gennemsnitsalderen for alle deltagere i undersøgelsen er 45 år.

Kontakt

Forsker Nanna Ahlmark, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 6550 7815, e-mail: naah@si-folkesundhed.dk

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Vil du modtage nyheder om folkesundhed?

Tilmeld dig Ugens tal her

Redaktionen afsluttet: 12.09.2018