Skip to main content
Uge 37, 2017

Næsten hver femte skoleelev døjer med hovedpine

Næsten tyve procent af alle elever i 4.-9. klasse har meget tit eller tit ondt i hovedet. Elever, der oplever et godt fællesskab, har langt sjældnere hovedpine

Mange danske børn lider af hovedpine. Næsten tyve procent af alle skoleelever i 4.-9. klasse fortæller, at de ”meget tit” eller ”tit” har hovedpine. Det er den dårlige nyhed. Den gode er, at elever, der oplever et stærkt fællesskab og som har gode skolekammerater, langt sjældnere har hovedpine.

Det viser data fra Den Nationale Trivselsmåling, som omfatter 290.000 elever på mellemtrinet, det vil sige 4.-9. klasse.

I målingen har eleverne blandt andet skullet tage stilling til fire spørgsmål eller udsagn om oplevelsen af fællesskab. Det er: 1) Er du glad for din klasse? 2) Jeg føler, jeg hører til på min skole. 3) De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4) Andre elever accepterer mig, som jeg er.

Ud af samtlige deltagere i undersøgelsen er der 21.000 elever, som ikke svarer positivt på et eneste af de fire udsagn. I den gruppe klager 42,5 procent af eleverne ofte over hovedpine.

Fællesskab beskytter

Undersøgelsen viser, at jo flere af de fire udsagn om fællesskab, som eleverne svarer positivt på, desto færre er der, der lider af hovedpine.
Der er 164.000 elever, der har svaret positivt på alle fire udsagn, og her er det kun 11,3 procent, der meget tit eller tit har hovedpine.

Det er børnesundhedsforsker og professor emeritus Bjørn Holstein fra Statens Institut for Folkesundhed, der har analyseret tallene og fundet sammenhængen mellem hovedpine og fællesskab.

”Hovedpine er en alvorlig trussel mod børn og unges livskvalitet og læring. Man har vidst i mange år, at hovedpine kan være tegn på stress og belastning, og derfor er det måske ikke så overraskende, at elever uden for fællesskabet har mere hovedpine. Men dét, der kommer bag på os er, at sammenhængen er så stærk,” siger Bjørn Holstein.

Bjørn Holstein synes, at de nye tal rummer et positivt budskab: ”Man kan tolke det sådan, at de skoler, som stimulerer fællesskabet blandt eleverne, er med til at forebygge hovedpine og fremme trivsel og læring. Og her ved vi fra studier, at den danske folkeskole er dygtig til at skabe fællesskab blandt eleverne.”

Figuren viser den klare sammenhæng mellem fællesskab og hovedpine. Jo flere positive svar om oplevelsen af fællesskab, desto færre døjer med hovedpine. 

Kontaktperson

Bjørn Holstein, børnesundhedsforsker

Find profil her

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 13.09.2017