Skip to main content
Uge 37, 2016

Hjerteklappatienter, der er fysisk aktive, lever længere

Patienter, der får hjerteklapoperation, lever længere, hvis de er fysisk aktive efter operationen

Fysisk aktivitet er afgørende for, hvor længe man lever efter en hjerteklapoperation.

Det er konklusionen af et nyt studie, der er lavet af Copenheart/Hjertecenteret ved Rigshospitalet, REHPA og Statens Institut for Folkesundhed.

Studiet er netop offentliggjort i det velansete internationale tidsskrift Heart.

Det viser, at de patienter, der er fysisk aktive efter en hjerteklapoperation, har langt større chance for at overleve end de patienter, der ikke er fysisk aktive efter operationen.

Det er første gang, at man har undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet efter en operation og dødeligheden på lang sigt blandt hjerteklappatienter.

Forskel på overlevelse

Studiet fulgte 557 hjerteklapopererede patienter, hvoraf halvdelen var fysisk aktive, det vil sige, at de efter operationen bevægede sig mindst 30 minutter næsten alle ugens dage. Den anden halvdel var ikke fysisk aktive.

To år efter operationen var kun én procent af de fysisk aktive døde, mens der blandt de fysisk inaktive var 5,5 procent, der var døde.

I studiets analyser er der taget højde for faktorer, der har betydning for overlevelsen, såsom alder og forekomst af andre sygdomme, ægteskabelig status, køn samt for, hvorvidt patienten havde fået andre former for hjertekirurgi.

”De fysisk aktive patienter rørte sig mindst 30 minutter om dagen de fleste af ugens dage. Det vil sige, at de for eksempel gik, cyklede eller lavede havearbejde. Det var altså ikke tale om hård fysisk træning, men derimod en mildere form for fysisk aktivitet. Alligevel viste det sig, at selv lidt bevægelse dagligt kan gøre en stor forskel, hvad angår ens chancer for overlevelse,” siger lektor Lau Caspar Thygesen, Statens Institut for Folkesundhed.

2.500 nye tilfælde om året

I Danmark lever cirka 16.000 personer med hjerteklapsygdom, og hvert år bliver der diagnosticeret ca. 2.500 nye patienter.

Det er som nævnt første gang, at man har undersøgt effekten af fysisk aktivitet på hjerteklapopererede. Man har tidligere undersøgt patienter med blodprop i hjertet og deres overlevelseschancer, og også her viste det sig, at fysisk aktivitet efter en operation har gavnlig effekt.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 14.09.2016