Skip to main content
Uge 37, 2009

Forbrug af hovedpinepiller grundlægges i ungdommen

Medicinforbrug

Flere kvinder end mænd tager jævnligt medicin mod hovedpine, men sandsynligheden for at tage medicin mod hovedpine som voksen øges markant blandt både mænd og kvinder, hvis man har taget det som ung.

Det er nogle af resultaterne i en ny artikel. Data stammer fra undersøgelsen Danskernes Sundhedsadfærd, som har fulgt 614 15-årige i 12 år og har data om dem, da de var 19 og 27 år gamle.

Når kvinderne bliver spurgt, om de har brugt medicin mod hovedpine i løbet af de sidste 14 dage, svarer 35 % af de 15-årige og 44 % af de 27-årige ja. For mænd er det 18 % af de 15-årige og 30 % for de 27-årige, som svarer ja. Flere kvinder end mænd svarer, at de har haft hovedpine, men der findes en gruppe af både mænd og kvinder, som tager medicinen uden at have haft hovedpine.

Hvis man har taget medicin som 15- og eller 19-årig, forøges ens risiko for at tage medicin mod hovedpine som 27-årig markant. For mændene ses en næsten seks gange forøget risiko for at tage medicin mod hovedpine, hvis man har brugt hovedpinemedicin både som 15- og 19-årig. For kvinderne forøges risikoen næsten fem gange.

Det ser således ud til, at det at bruge lægemidler er en adfærd, der grundlægges i ungdommen og føres med videre i voksenlivet, ligesom vi kender det fra anden sundhedsadfærd. Håndkøbslægemidler, som medicin mod hovedpine ofte vil være, er ikke ufarlige; de kan have skadelige bivirkninger. Derfor bør man være særligt opmærksom på det brug af medicin mod hovedpine, som ikke er relateret til symptomet hovedpine.

Forøget risiko for at bruge medicin mod hovedpine som 27-årig afhængigt af om man har brugt eller ikke brugt medicin som 15- og/eller 19-årig

Redaktionen afsluttet: 09.09.2009