Skip to main content
Uge 36, 2015

Meditation, yoga og åndedrætsøvelser kan for nogle være en vej ud af kriminalitet

Unge i rocker- og bandemiljøet oplever, at yoga og åndedrætsøvelser er en vej ud af kriminalitet og misbrug

Vejrtrækningsøvelser og meditation kan for nogle være en vej ud af hård kriminalitet og misbrug.

Unge fra rocker- og bandemiljøet, der regelmæssigt dyrker yoga, mediterer og laver åndedrætsøvelser, oplever, at de forandrer sig i en mere positiv retning. De oplever for eksempel, at de bliver langt mindre aggressive og mindre voldelige, og at de i større eller mindre grad slipper deres kriminelle løbebane.

Det viser en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har haft til opdrag at undersøge hvilke konkrete erfaringer, som unge i kriminalitet og misbrug har med Breathe SMART-forløb.

Det er Den sociale fond for børn og unge, der har bedt om rapporten. Det er for at få et indblik i, hvordan unge kriminelle selv oplever et udbytte af de Breathe SMART-forløb, som for eksempel flere kommuner og institutioner såsom Kriminalforsorgen henviser til bl.a. som en del af Bande-exit-programmet.

Rydder op i kroppen

Breathe SMART er en organisation, der benytter åndedrætsteknikker, yoga og meditation for at mindske stress og aggression. Forløbene tilbydes blandt andet i fængsler og rehabiliteringscentre.

”Deltagerne fortæller, at åndedrætsøvelserne og de andre teknikker hjælper dem med at ”rydde op” i kroppen. De oplever en ro, som de ikke har haft længe, og de føler samtidig mindre paranoia. De fortæller også, at de er mindre aggressive, og at de i dag tackler situationer, som de normalt ville håndtere med vold, på en anderledes og mere fredelig måde,” siger forsker Nanna Ahlmark, der står bag undersøgelsen.

Undersøgelsen bygger på fjorten interviews og deltagerobservationer. Nanna Ahlmark har i løbet af et år fulgt deltagere, der næsten alle har siddet i fængsel for eksempel for vold, bevæbnet røveri og narkohandel. De har alle været igennem eller er for nylig startet et Breathe SMART-forløb, enten i et individuelt forløb eller som et gruppeforløb over fem dage og efterfølgende ugentlige sessioner.

Sætter spørgsmålstegn

Udover yoga, meditation og åndedrætsteknikker indebærer et Breathe SMART-forløb ofte terapeutiske samtaler, hvis fokus er at skabe selvaccept og større selvindsigt for eksempel om det at være offer eller krænker.
Deltagerne oplever her, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved deres kriminelle handlinger.

”De begynder at reflektere over de konsekvenser, som deres kriminalitet har haft både for ofrene og for dem selv for eksempel den smerte, som de påfører et voldsoffers familie eller de mængder af energi, som de brænder af ved at være i konstant alarmberedskab. Nogle fortryder også den tid, de har mistet med deres børn, mens de sad i fængsel,” siger Nanna Ahlmark.

Fælles for de medvirkende i undersøgelsen er, at de alle har ønsket at fortsætte Breathe SMART-forløbet efter at være blevet introduceret til det. Rapportens fokus har været at beskrive, hvordan forandringer opleves af de unge selv. Undersøgelsen har ikke fokus på personer, der er stoppet med øvelserne, og som derfor må formodes ikke at have opnået samme udbytte af dem.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 02.09.2015