Skip to main content
Uge 36, 2012

Langt over halvdelen af voksne i Grønland spiser for meget sukker

Sukkerindtag i Grønland

En ph.d. om kosten i Grønland viser, at grønlænderne indtager for meget sukker. En stor del af energiindtaget blandt voksne grønlændere kommer fra tilsat sukker som findes i fødevarer som slik, sodavand og kager. 71 % af mændene og 67 % af kvinderne får dagligt mere energi fra sukker, end den anbefalede maksimumgrænse på 10 %. Tilsat sukker øger energiindtaget i kosten og desuden øger det risikoen for udvikling af overvægt og type 2- diabetes, en sygdom hvis forekomst er steget voldsomt de seneste årtier blandt grønlændere.

Grønlandsk kost er kendt for den traditionelle kost med sæl, hval og forskellige fiskearter. Men de seneste år er indtaget af traditionel kost faldet og en større del af kosten kommer fra importerede fødevarer der i blandt også sukker. De nordiske næringsstofanbefalinger, som Grønland også retter sig efter, anbefaler højst 10 % af det samlede energiindtag fra tilsat sukker. I Grønland kommer 16 % af energiindtaget fra sukker og af det er sukker i kaffen og teen, den største synder med et bidrag på 6 % af energiindtaget.

Resultaterne stammer fra den seneste befolkningsundersøgelse fra 2005-2010 af voksne grønlændere på stort set hele kystområdet fra syd i Qaqortog og Narsaq til Qaanaag i nord og endvidere Tasiilaq og tre mindre bygder på østkysten. Undersøgelsen inkluderer 3108 grønlændere over 18 år. Et overraskende resultat fra undersøgelsen er, som det ses i figuren, at yoghurt med frugtsmag bidrager til 4 % af sukkerindtaget, hvilket gør yoghurt til en af fem fødevarer, som øger sukkerindtaget mest. I yoghurt er der tale om "skjult sukker", som ikke er så synligt som fx sukker i kager og slik, og derfor betragter de fleste ikke yoghurt som en fødevare med et stort sukkerindhold.

Bidraget i procent fra forskellige fødevarer til det samlede sukkerindtag blandt voksne grønlændere fra 2005-2010. (Antal deltagere: N=2752, 45% mænd)

Som diagrammet viser, kommer langt det meste sukker i kosten fra drikkevarer. Det Grønlandske Ernæringsråd anbefaler, at man drikker vand frem for saft og sodavand, og det er nok værd at efterleve dette råd da specielt sukker tilsat kaffe og te bidrager med 36 % af sukkerindtaget stærkt efterfulgt af sukker fra sodavand som bidrager til 30 % af sukkerindtaget. Dette er sukker i flydende form og det er specielt problematiske, da drikkevarer ikke fremkalder den samme mæthedsfornemmelse, som mad der skal tygges. Derfor indtages der meget energi på relativ kort tid når man fx drikker en cola eller saftevand. Desuden er der ingen vitaminer og mineraler i disse sukkersødede drikkevarer.

Ved at skære ned på forbruget af sodavand og saft og undgå sukker i kaffe og te, kunne sukkerindtaget nedbringes betragteligt.

Redaktionen afsluttet: 05.09.2012