Skip to main content
Uge 36, 2009

Teenageres overvægt har rod i familiens status

Social status og overvægt

I næsten alle vestlige lande bliver flere unge fra de socialt dårligst stillede familier overvægtige, end blandt de bedst stillede. Men den sammenhæng er ikke lige så udbredt i Central- og Østeuropa. Det viser en sammenligning mellem 35 lande i Europa samt USA og Canada.

Undersøgelsen ser på 11-, 13-, og 15-åriges vægt samt deres families indkomst og socioøkonomiske status, og deres hjemlands økonomiske formåen. I 21 af 24 vestlige lande er andelen af overvægtige unge størst blandt de dårligst stillede socialgrupper. Blandt central- og østeuropæiske lande, som generelt ikke er så rige som i vesteuropæiske lande, er denne sammenhæng mellem familiens sociale status og teenagernes vægt ikke lige så udbredt. Her er det kun i halvdelen af landene, altså fem ud af ti, hvor det samme gør sig gældende.

I Danmark er 9,7 % piger og 11,7 % drenge overvægtige, når man spørger dem selv om deres højde og vægt. I Litauen er det kun 3,5 % af pigerne og 5,7 % af drengene.

Den største forskel ses mellem piger fra Litauen og drenge fra Malta. I Malta er 31,7 % af drengene overvægtige, og overvægten er mest udbredt blandt drenge fra de lave socialgrupper. I Litauen er 3,5 % af pigerne overvægtige og her er den største andel af overvægtige fra velstående familier.

Det er kun enkelte steder, i fx Rusland og Wales, at man ikke ser nogen sammen hæng mellem social status og risiko for overvægt. Der er stort set lige mange overvægtige børn blandt familier med lav og med høj indkomst. Det er dog tydeligt, at der er væsentlig flere overvægtige børn i Wales end i Rusland, hvilket bl.a. tilskrives de to landes forskellige levestandard.

Det er kendt, at der er stor risiko for at overvægt i barn- og ungdom også fører til overvægt i voksentilværelsen. Overvægt øger risikoen for hjertekar problemer og sukkersyge (diabetes 2).

Den udbredte sociale slagside af overvægt blandt børn i de vestlige lande risikerer i fremtiden at bidrage til at øge den sociale ulighed i helbred blandt voksne. Det har været foreslået, at den relativt lavere pris af usund/fedende mad, er en del af forklaringen på den sociale skævhed. Det anderledes sociale mønster i nogle østlande bør undersøges nærmere for at bidrage til forståelsen af det sociale mønster i overvægt.

Eksempler på sammenhænge mellem velstand og overvægt blandt 11-, 13- og 15 årige (regressionslinier)

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 02.09.2009