Skip to main content
Uge 35, 2014

De fleste stopper med at ryge uden hjælp

De fleste stopper med at ryge helt uden brug af hjælpemidler

Det er en gængs forestilling, at de fleste, der kvitter smøgerne, gør det ved hjælp af for eksempel nikotintyggegummi, plastre, rygestop-kurser eller alternativ behandling.

Men faktisk har størstedelen af de, der er lykkedes med rygestop, slet ikke brugt nogen former for hjælpemidler.

Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der er foretaget blandt 6445 danskere.

Undersøgelsen er netop publiceret i det internationale tidsskrift Tobacco Control. Og ifølge den bruger 63 procent af alle, der har succes med rygestop, ingen hjælpemidler.

Mænd og unge klarer det bedre

Mændene i undersøgelsen var bedre til rygestop uden hjælpemidler i forhold til kvinder. Samtidig havde de 14-29-årige større sandsynlighed for at holde op med at ryge uden hjælp end de ældre aldersgrupper.

Derudover betød det også noget, hvor længe man havde røget og hvor meget. Personer, der havde røget mindre end 15 år, og personer, der havde røget under 15 cigaretter om dagen, havde større sandsynlighed for at stoppe uden hjælpemidler sammenlignet med rygere, der havde røget henholdsvis længere og mere.

Uddannelseslænge havde derimod ikke betydning for sandsynligheden for at stoppe uden brug af hjælpemidler.

De fleste stopper uden hjælp

Figuren viser fordelingen af, hvad de adspurgte ex-rygere gjorde for at holde op med at ryge.

Procenterne summer til mere end 100%, da flere svar var tilladt.

I undersøgelsen blev alle de, der alene havde svaret enten ’Jeg holdt bare op’, ’Spiste/drak i stedet for at ryge’ eller ’Søgte støtte fra familie og venner’ kategoriseret som at have stoppet uden brug af hjælp.

I alt var 63% af de adspurgte ex-rygere stoppet uden hjælp.

70 procent vil gerne stoppe

I Danmark rapporterer 70 procent af rygerne, at de gerne vil holde op, men det er meget almindeligt, at forsøg på rygestop mislykkes.
Ofte fremhæves brug af hjælpemidler som værende en vigtig faktor for, at et rygestopforsøg bliver vellykket.

Tabel over rygestop uden hjælpemidler

I tabellen ses forskellige faktorers betydning for rygestop uden brug af hjælpemidler. Tallene skal forstås sådan, at tal over 1 angiver højere sandsynlighed for at holde op uden brug af hjælpemidler, og tal under 1 angiver lavere sandsynlighed, relativt til referencegruppen.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 27.08.2014