Skip to main content
Uge 35, 2013

Tobaksprisen betyder noget for antallet af unge, der begynder at ryge

Konsekvenser af øgede tobakspriser

I Danmark betyder den nuværende pris på cigaretter, at ca. 17 % af de børn, der i dag er mellem 0 og 13 år, vil være begyndt at ryge i 2030.
Hvis prisen på en pakke cigaretter bliver sat op med 50 %, vil vi indtil 2030 kunne undgå at 5.000 børn og unge begynder at ryge, hvilket vil betyde færre sygdomstilfælde og færre for tidlige dødsfald i deres voksenliv. Næsten 800 tilfælde af hjertesygdomme, KOL, blodpropper i hjernen og lungekræft og knap 1.300 tidlige dødsfald vil kunne undgås.

Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har for Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse beregnet de sundhedsmæssige konsekvenser af ændringer i tobaksprisen. Beregningerne tager højde for effekterne af befolkningsudvikling, sygdomsrisiko og grænsehandel på de sundhedsmæssige konsekvenser af tobakspriser.

Det er kendt fra international forskning, at prisen på tobak betyder noget for hvor mange, der begynder at ryge. Unge er i højere grad tilbøjelige til slet ikke at begynde at ryge eller at holde op igen, når prisen på tobak sættes op, sammenlignet med ældre personer, som har en lang historie med tobaksforbrug og typisk er mere afhængige. Der skal mere til, at få mangeårige rygere til at stoppe, men ved at fokusere på børn og unge, der endnu ikke er startet med at ryge, vil prisstigninger på tobak give en stor sundhedsmæssig gevinst.

Antal undgåede sygdomstilfælde blandt børn der er 0-13 år ved at hæve prisen på cigaretter 50 %

Antal undgåede for tidlige dødsfald blandt børn der er 0-13 år ved at hæve prisen på cigaretter 50 %

Vil du læse mere?

Find notatet her

Redaktionen afsluttet: 28.08.2013