Skip to main content
Uge 35, 2008

Forskellig udvikling i by og bygd 1993-2007

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Forekomsten af alvorlige selvmordstanker er undersøgt i Vestgrønland i to befolkningsundersøgelser i 1993 og 2005-2007. I 1993 var forekomsten af selvmordstanker inden for det seneste år en smule højere i byerne end i bygderne, men forskellen var ikke statistisk sikker. Det lille fald i forekomsten af selvmordstanker i byerne fra 1993 til 2005-2007 er heller ikke statistisk sikkert. I bygderne derimod er forekomsten af selvmordstanker mere end fordoblet i perioden, og forekomsten af selvmordstanker er nu dobbelt så høj i Vestgrønlands bygder som i byerne. Som i byerne er det primært yngre mennesker, der har selvmordstanker.

Denne markante udvikling i bygderne kan være et symptom på en øget polarisering af samfundet, men kan også skyldes, at de ressourcestærke unge flytter til byerne. Før der drages konklusioner om kvaliteten af bygdeliv kontra byliv, må der gennemføres dyberegående analyser, herunder både kvalitative undersøgelser og supplerende analyser af befolkningsundersøgelsernes data.

Forekomsten af selvmord har været høj i Grønland siden begyndelsen af 1960erne. Det er oftest unge mænd i alderen 15-29, der begår selvmord, mens der er flere kvinder end mænd, der har alvorlige selvmordstanker eller forsøger selvmord. Forekomsten af selvmord og udviklingen over tid varierer mellem forskellige dele af landet og mellem by og bygd. I Nuuk toppede selvmordsforekomsten i begyndelsen af 1980erne, men forekomsten er nu højere i både byer og bygder på vestkysten end i hovedstaden. I Østgrønland er selvmordsforekomsten væsentlig højere end i Vestgrønland. Med en selvmordsdødelighed blandt mænd i alderen 15-29 på mere end 1000 pr. 100.000 person-år er selvmordsdødeligheden i Østgrønland højere end blandt inuit i Canada og formentlig blandt de højeste i verden.

Forekomst af alvorlige selvmordstanker inden for det seneste år blandt voksne i byer og bygder i Grønland

Udviklingen i selvmordstanker er beskrevet i rapporten Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 - Levevilkår, livsstil og helbred, der udkommer i dag den 27. august som et bind i serien SIF's Grønlandsskrifter. Af andre emner i rapporten kan nævnes kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet og overvægt samt selvvurderet helbred, vold og seksuelle overgreb, og et kapitel om ældres helbred.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 27.08.2008