Skip to main content
Uge 34, 2019

Mere end hver fjerde, der indlægges på grund af alkohol, er død ti år efter

Markant overdødelighed blandt personer, der kommer på hospitalet berusede eller med alkoholafhængighed. Derfor bør sygehusvæsenet øge opmærksomheden på disse patienter, påpeger nyt studie

Personer, der indlægges på hospitalet eller kommer på skadestuen på grund af fuldskab eller alkoholafhængighed, bliver oftere genindlagt, og de dør også tidligere end resten af befolkningen. Derfor bør hospitalerne øge opmærksomheden på patienter med alkoholproblemer og tilbyde kvalificeret alkoholbehandling.

Det konkluderer et nyt landsdækkende studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift International Journal of Epidemiology.

Forskerne bag studiet fulgte 38.885 personer i op til 15 år efter, at de havde været på hospitalet eller skadestuen på grund af fuldskab, skadeligt forbrug af alkohol eller alkoholafhængighed. Personerne var i gennemsnit 44 år, da de kom på hospitalet første gang.
”Blandt personerne i studiet var mere end hver fjerde, nemlig 28 procent, døde ti år efter, at de havde været på hospitalet med deres alkoholproblem. Mange døde en alkoholrelateret død, det vil sige af leversygdom, kræft eller alkoholforgiftning,” siger Gro Askgaard, læge og forsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Indlagt igen og igen

Samtidig blev personerne i studiet ofte indlagt i de følgende 15 år efter den første hospitalskontakt med alkoholproblemet.
I alt blev det til 226.885 indlæggelser på hospitaler og 50.179 indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Det svarer til, at personerne i gennemsnit blev indlagt tre gange så hyppigt på et hospital og ti gange så hyppigt på en psykiatrisk afdeling end resten af befolkningen.

Personerne blev indlagt med mange forskellige sygdomme, for eksempel knoglebrud, infektioner, hjertesygdom, kræft og sygdomme i hjernen. En stor del af indlæggelserne var dog relateret til et fortsat stort alkoholindtag. For eksempel var der en del indlæggelser på grund af alkoholabstinenser.

”Der er en markant overdødelighed og et voldsomt stort antal indlæggelser blandt disse personer. Det er utrolig trist for den enkelte patient og de pårørende, og samtidig er de mange indlæggelser en væsentlig byrde for sundhedsvæsenet,” siger Gro Askgaard.

Hospitalerne tilbyder ikke alkoholbehandling

En forklaring på overdødeligheden og de mange gentagne indlæggelser kan ifølge Gro Askgaard være, at mange patienter i dag sendes hjem fra hospitalerne uden opfølgning på deres alkoholproblem. Patienterne skal selv tage kontakt til alkoholbehandlingen i kommunen, hvis de vil i behandling. Sundhedspersonalet på hospitalerne er heller ikke uddannet til at tale med patienterne om alkoholproblemer.

”Man kan derfor overveje, om hospitalerne skal sætte ind og tage hånd om alkoholproblemet allerede første gang, en person kommer på hospitalet med fuldskab eller alkoholafhængighed,” siger Gro Askgaard.

Da personerne kom på hospitalet første gang med beruselse eller alkoholafhængighed, var de, bortset fra alkoholproblemet, stort set raske. Hele 70 procent af de 38.885 personer, som blev fulgt i undersøgelsen, havde ikke tidligere været på hospitalet med alvorlig sygdom.

Kontakt

Læge og forsker Gro Askgaard, tlf.: 6550 7711, e-mail: gras@si-folkesundhed.dk, professor Janne S. Tolstrup, tlf.: 6550 7735, jst@si-folkesundhed.dk, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Reference: Askgaard G, Leon DA, Deleuran T, Tolstrup JS: Hospital admissions and mortality in the 15 years after a first-time hospital contact with an alcohol problem: a prospective cohort study using the entire Danish population. International Journal of Epidemiology 2019, Jul 23.

Vil du læse mere?

Se abstract her

Redaktionen afsluttet: 20.08.2019