Skip to main content
Uge 34, 2017

Unge, hvis forældre drikker for meget alkohol, skader oftere sig selv

Selvskade, selvmordstanker og selvmordsforsøg er langt mere udbredt blandt unge, hvis forældre har et alkoholproblem

Unge, der har forældre med alkoholproblemer, brænder eller skærer i højere grad i sig selv med vilje, ligesom de i langt højere grad end andre unge har forsøgt selvmord eller haft selvmordstanker.

Det fremgår af et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Studiet er netop blevet publiceret i det anerkendte, internationale tidsskrift European Child and Adolescent Psychiatry. Det bygger på data fra en landsdækkende undersøgelse, hvor over 75.000 danske unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder alkoholproblemer i familien.

Klar sammenhæng

I undersøgelsen blev de unge spurgt, om de nogensinde havde skåret, brændt, revet eller slået sig selv, og om de nogensinde havde overvejet eller forsøgt at begå selvmord, ligesom de unge besvarede spørgsmål om, hvorvidt de oplevede, at deres forældre drak for meget.

Blandt drenge, hvis forældre havde alkoholproblemer, var der 23 procent, der havde snittet i sig selv, brændt eller på anden vis gjort skade på sig selv. For pigerne var det 42 procent. Det var for både drenge og piger næsten dobbelt så mange i forhold til de unge, hvis forældre ikke drak for meget.

”Studiet viser en klar sammenhæng mellem at have forældre med alkoholproblemer og selvskade, selvmordstanker og selvmordsforsøg, hvilket desværre ikke er noget, der kommer bag på os. Fra tidligere studier ved vi, at dét at vokse op i en familie med alkoholproblemer kan være en voldsom belastning for børn og være forbundet med et dårligere forælder-barn-forhold samt en øget risiko for omsorgssvigt og vold. Og det kan være med til at forklare, hvorfor nogle unge oftere skader sig selv eller overvejer selvmord,” siger videnskabelig assistent Veronica Pisinger fra Statens Institut for Folkesundhed.

Forsøg på selvmord

Hvad angår drenge og piger med forældre med alkoholproblemer, var der henholdsvis 5,8 procent og 9,4 procent, der havde forsøgt selvmord. Det var mere end dobbelt så mange i forhold til de unge, hvis forældre ikke drak for meget.
Studiet kiggede også på, om der var forskel på, om det var mor eller far, der havde problemer med alkohol, men fandt, at der ikke var nogen forskel.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 23.08.2017