Skip to main content
Uge 34, 2016

Vi sidder ned ti timer hver dag uanset alder, uddannelse og arbejde

Det er ikke kun ansatte på kontor, der sidder meget ned. Studie viser, at mange andre danskere også sidder ned mange timer i hverdagen - mænd endda lidt mere end kvinder

Kontorstolen, sofaen, bilsædet, skolebænken. Der er mange muligheder for at sidde ned i hverdagen. Og det gør vi i høj grad. Faktisk sidder mange danskere ned omkring ti timer om dagen. Mændene sidder lidt mere ned end kvinderne.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, hvor et bredt udsnit af befolkningen har fået målt, hvor meget tid der går med at sidde ned i løbet af en dag.

”Vi har længe vidst, at ansatte på kontor sidder meget ned. Nu har vi så undersøgt et bredere udsnit af befolkningen og fandt overraskende nok det samme. Nemlig, at alle deltagerne sad meget ned, faktisk godt ti timer hver dag. Vi troede, at det primært ville være de kontoransatte, der sad så meget ned. Men det var altså alle, der sad ned ti timer - og det var uanset alder, længde på uddannelse, og om man var i arbejde eller ej,” siger Ida Høgstedt Danquah, ph.d.-studerende ved
Statens Institut for Folkesundhed.

Måler tapet fast på låret

I alt deltog 122 danskere i alderen 16 til 85 år i undersøgelsen, der var baseret på objektive målinger. Det vil sige, at alle havde en elektronisk måler tapet fast på låret i en hel uge, der registrerede siddetiden. Deltagerne skulle dermed ikke selv vurdere eller gætte på, hvor lang tid de sad ned.

Deltagerne spændte vidt, hvad angår alder, uddannelseslængde og arbejdsstatus, altså om man var i arbejde eller ej. Og resultatet var som nævnt, at der ikke er nogen videre forskel. Alle sad lige meget ned om dagen, totalt set.

Samme siddetid i løbet af dagen

Dog viser studiet, at der er forskel på hvornår, de mange siddetimer tilbringes.

Blandt de, der var i arbejde, sad de kortuddannede mindst ned på arbejde og mest ned i fritiden, mens det var omvendt for de højtuddannede. Uanset fordelingen nåede begge grupper op på ti timers siddetid om dagen.
”En forklaring kan være, at de lavtuddannede, der ikke sidder meget ned på arbejde, måske i højere grad føler sig trætte, når de kommer hjem, og derfor sætter sig i sofaen, mens de højtuddannede, som sidder meget ned i løbet af arbejdsdagen, måske er bevidste om at være aktive i deres fritid,” siger Ida Høgstedt Danquah.

Forskel på kønnene

Der er også forskel, når man kigger på køn. Mændene i undersøgelsen sad lidt mere ned end kvinderne.

I hverdagen sad mændene i gennemsnit ned 10 timer og 36 minutter dagligt, mens det blev til 9 timer og 30 minutter for kvinderne. I weekenden sad mændene ned 9 timer og 48 minutter og kvinderne 8 timer og 24 minutter.

Figuren viser, hvor lang tid henholdsvis mænd og kvinder sidder ned i hverdagen og i weekenden.

Risiko for hjertekarsygdomme

Internationale studier viser, at dét at sidde ned mere end 10 timer om dagen er forbundet med forhøjet risiko for blandt andet hjertekarsygdomme. Samtidig er der en let forhøjet risiko for tidlig død, såfremt man sidder ned mere end ti timer dagligt og ikke får nok motion.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 24.08.2016