Skip to main content
Uge 34, 2013

Region Sjælland går foran med kvalitetssikring af hjerterehabilitering

Kvalitet i hjerterehabilitering

Region Sjælland sikrer kvaliteten i rehabilitering af hjertepatienter og sætter indsatsen i system. God rehabilitering kan gøre hjertepatienter mere funktionsdygtige, mindske risikoen for yderligere sygdom, give dem færre sengedage og alt i alt forbedre det selvvurderede helbred. Men systematisering og kvalitetssikring af hjerterehabiliteringsindsatsen er nødvendig. Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har sammen med Region Sjælland samlet erfaringerne i rapporten "Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland".

Der findes faglig evidens for hjerterehabilitering, som i dag anbefales som en del af den samlede behandling til hjertepatienter. Man ved imidlertid meget lidt om kvaliteten af rehabiliteringen i klinisk praksis nationalt såvel som regionalt. På den baggrund har Dansk Cardiologisk Selskab, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner etableret en national klinisk kvalitetsdatabase for hjerterehabilitering – Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) - som sættes i drift september 2013. Målet med databasen er at sikre høj og ensartet kvalitet for hjerterehabiliteringsindsatsen og understøtte det daglige kliniske arbejde med hjerterehabilitering.

Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har netop sammen med Region Sjælland, Kardiologisk afdeling, Roskilde sygehus og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram afholdt en workshop om DHRD for sundhedsprofessionelle blandt regionens sygehuse, udvalgte kommuner og praktiserende læger.

Der blev udarbejdet en aftale på tværs af sygehuse, sektorer og faggrupper, som kan understøtte implementering af den kommende kliniske kvalitetsdatabase. Der var enighed om, at der skal arbejdes tværfagligt og på tværs af sektorer for at fremme den fortsatte kvalitetssikring og udvikling af hjerterehabiliteringsområdet. Workshoppen blev afsluttet med opstilling af konkrete regionale og lokale tiltag, som kan understøtte implementeringen.

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 21.08.2013