Skip to main content
Uge 34, 2011

Dårlig livskvalitet kan måske øge risikoen for at udvikle kræft

Livskvalitet og kræftrisiko

Raske personer, som vurderer deres livskvalitet til at være hverken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig, ser ud til at have større risiko for senere at udvikle kræft end personer, som vurderer deres egen livskvalitet til at være god eller meget god. Det viser en helt ny undersøgelse udført i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Resultaterne er publiceret i det internationale tidsskrift European Journal of Cancer.

Undersøgelsen har fulgt 4500 personer, siden 1993, og den kommer frem til, at personer, der vurderede deres livskvalitet til at være enten "hverken god eller dårlig", "dårlig", eller "meget dårlig" i 1993, senere havde næsten dobbelt så stor risiko for at udvikle kræft end de personer, som vurderede deres livskvalitet til at være "meget god".

Risiko for at udvikle kræft i forhold til selvvurderet livskvalitet

Ingen af deltagerne havde haft kræft inden de indgik i denne undersøgelse. I resultaterne er der taget højde for en lang række faktorer; herunder: køn, indkomst, rygning, alkohol indtag, fysisk aktivitet, og andre helbredsproblemer. Derved har disse faktorer ingen indflydelse haft på resultaterne.

Tidligere studier på området omkring, hvorvidt psykologiske faktorer har betydning for udvikling af kræft, har oftest vist, at disse ikke har nogen betydning. Selvvurderet livskvalitet er dog aldrig tidligere blevet undersøgt i et studie, hvori personerne er blevet fulgt gennem så mange år, og nærværende studie er derfor et af de eneste og mest omfattende af sin art. En ulempe ved undersøgelsen er, at alle kræftformer er slået sammen til ét udfald, og derfor er det umuligt at sige noget om, hvor vidt livskvalitet har forskellig indvirkning på forskellige former for kræft.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 24.08.2011