Skip to main content
Uge 34, 2010

Unge, der starter på erhvervsuddannelse, søger nye fællesskaber og venskaber

Skoleliv på tekniske skoler

En interviewundersøgelse med unge på tekniske skolers erhvervsuddannelse viser, at unge, der starter på en erhvervsuddannelse, håber at finde nye venner på skolen. Deltagelse i nye fællesskaber er derfor centralt for de unges forestillinger om at starte på erhvervsuddannelsen. Ingen unge har lyst til at gå rundt for sig selv på skolen. En af pigerne fortæller:

”Jeg gider ikke gå alene. … Jeg kommer for at se vennerne, og så for at komme ud og lave noget.”

Når de interviewede unge fortæller om deres venskaber efter skoletid handler det dog for de fleste om venner fra folkeskolen eller fritidsinteresser. En af de interviewede drenge fortæller: '

”På teknisk skole går man hver for sig efter skoletid. Der er ikke noget med at man lige holder en fest.”

På erhvervsuddannelserne er der oftest ikke tradition for at afholde fester, caféaftener, musicals, debateftermiddage mv. efter skoletid. De interviewede unge fortæller dog om fagligt orienterede fællesskaber, eksempelvis samarbejde om at bygge et legehus, designe et skilt eller få en motor til at virke. Her vægtes det faglige produkt, udførelsen af en opgave og finishen, men i mindre grad de unges oplevelse af at trives på skolen. Ifølge flere af de interviewede unge er det ikke muligt at blive på skolen efter skoletid for at arbejde med noget fagligt. En anden af de interviewede drenge fortæller:

”Min onkel… dengang han gik på teknisk skole… der måtte de godt tage biler ind [på værkstedet] efter fyraften. Så fik de en nøgle, så de kunne låse efter sig.”

I dag er værktøjet mere specialiseret og kostbart, og elever må ofte kun opholde sig på værkstedet, når en lærer er tilstede – og derfor ikke efter skoletid for sammen at rode med fx bil eller knallert. For langt de fleste interviewede unge sker der således en stærk opdeling af deres skoleliv og sociale liv. Heri adskiller de unge på erhvervsuddannelserne sig markant fra unge i gymnasiet, hvor fritidsliv i langt højere grad er knyttet til skoleliv.

Håbet om at få mulighed for at udvikle nye fællesskaber og venskaber på erhvervsuddannelsen gælder for alle de interviewede unge uanset uddannelse – tømrer, industritekniker, mekaniker, frisør, grafisk tekniker, anlægsgartner, landbrug, dyrepasser, lagerlogistiker og kok – og uanset hvor optagede de unge er af deres fag. På baggrund af de interviewede unges fortællinger kan man overveje, om en styrkelse af de sociale fællesskaber på skolen og i tilknytning til skolelivet kan give de unge større lyst til at møde op og være på skolen hver dag, og derfor kan være et af de virkemidler, der kan forebygge det store frafald på erhvervsuddannelserne.

Undersøgelsen bygger på 22 kvalitative interviews med 17-19-årige drenge og piger, der går på forskellige erhvervsuddannelser på tekniske skoler i Danmark. Interviewene fandt sted i sommeren 2009 og omhandler de unges perspektiver på fællesskab og uddannelsesforløb.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 25.08.2010