Skip to main content
Uge 34, 2009

Storforbrugere af alkohol kommer oftere fra familier med alkoholproblemer

Alkohol og familieforhold

Personer, som drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser og/eller drikker over fem genstande mindst én gang om ugen, er hyppigere vokset op med alkoholproblemer i den nærmeste familie, end personer som drikker under disse grænser.

Tallene er fra undersøgelsen Alkohol i Danmark 2008, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har gennemført for Sundhedsstyrelsen. Rapporten ser på forskellige aspekter af befolkningens alkoholforbrug, herunder hvor meget vi drikker, hvad vi drikker, om vi ønsker at drikke mindre, vores holdninger til alkoholindtag og alkoholpolitik, oplevelser med alkoholproblemer i barndommen og kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser.

Total set angav 10 % et alkoholforbrug, som ligger over genstandsgrænserne, og 12 % angav at drikke flere end fem genstande ved samme lejlighed mindst én gang om ugen.

Blandt personer, der angav at være vokset op med alkoholproblemer i familien, var andelen, der drak over genstandsgrænserne 11,7 % og andelen, der drak over 5 genstande ved samme lejlighed mindst én gang om ugen 16,5 %. De tilsvarende tal blandt personer, som ikke har oplevet alkoholproblemer under opvæksten var 9,2 % og 10,8 %.

Det samlede antal personer, som er opvokset med alkoholproblemer i familien er over 600.000. Dette tal er beregnet på baggrund af de procentdele, der i undersøgelsen har svaret, at deres far, mor, fars nye samlever eller mors nye samlever havde problemer på grund af alkohol under deres opvækst, samt befolkningstal pr. 1. januar 2008.

Andel som drikker over genstandsgrænserne og drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed mindst en gang ugentligt blandt personer som er vokset op med eller uden alkoholproblemer i familien

Vil du læse mere?

Find rapporten her

Redaktionen afsluttet: 19.08.2009