Skip to main content
Uge 34, 2008

Stressede mænd risikerer at dø for tidligt

Stress og dødelighed

Stressede mænd har en 30 % højere risiko for at dø for tidligt sammenlignet med mænd, som ikke er stressede. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. De stressede mænd har især en større risiko for at dø af luftvejslidelser (som for eksempel rygerlunger), ulykker, og selvmord. Mænd under 55 år, der er stressede, har desuden en mere end to gange forøget risiko for at dø af hjertesygdom, mens dette ikke gør sig gældende for ældre stressede mænd. Generelt er sammenhængen mellem stress og dødelighed mest udtalt for yngre og midaldrende mænd, der i øvrigt lever sundt. For kvinder er der ingen sammenhænge mellem stress og død med undtagelse af, at stressede kvinder ser ud til at have en lidt lavere risiko for at dø af kræft.

Stress og dødelighed blandt mænd

Resultaterne stammer fra Østerbroundersøgelsen, der er en befolkningsundersøgelse, hvor ca. 12.000 københavnske mænd og kvinder er fulgt med henblik på deres sundhed og sygelighed siden slutningen af 1970erne. Deltagerne blev i 1981-83 spurgt, om de følte sig stressede og i givet fald, hvor ofte de var stressede. Omkring otte procent oplyste, at de havde en dagligdag præget af stress.

Stress kan - via ændringer i immunforsvaret, det hormonelle system og ændringer i sundhedsadfærd - påvirke risikoen for at udvikle sygdom. Desuden kan stress påvirke prognosen af allerede opstået sygdom, hvorved sammenhængen mellem stress og dødelighed blandt mænd kan forklares. Overdødeligheden af luftvejslidelser blandt stressede mænd skyldes muligvis at stressede mænd ryger mere end mænd, der ikke er stressede. Den lidt lavere risiko for at dø af kræft blandt stressede kvinder kan skyldes, at stress har en hæmmende virkning på produktion af det kvindelige kønshormon østrogen og dermed kan føre til en lavere forekomst af østrogenafhængige kræftformer som f.eks. brystkræft.

Vil du læse mere?

Find artiklen her

Redaktionen afsluttet: 20.08.2008