Skip to main content
Uge 33, 2019

Andelen af ensomme ældre varierer fra kommune til kommune

Danmarkskort over ensomhed: Flest ældre kæmper med ensomhed i Gladsaxe, Solrød, Tårnby og på Bornholm og Samsø

Blandt danskere på 65 år eller derover føler 4,2 procent sig uønsket alene. Følelsen af ensomhed varerier dog meget afhængigt af, hvor i landet man bor. For eksempel er der flest ensomme ældre i kommunerne Gladsaxe, Solrød, Tårnby, Samsø og Bornholm. Her føler mellem 6,5 og 7,5 procent af de ældre sig ofte uønsket alene.

Omvendt bor der færrest ensomme ældre i Fredensborg, Herning, Lejre, Ringkøbing-Skjern og Vallensbæk. Her fortæller mellem 2,1 og 2,6 procent af de ældre, at de ofte er uønsket alene.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SDU, der har undersøgt de geografiske forskelle i ensomhed blandt ældre. I alt har 53.117 borgere på 65 år eller derover svaret på spørgsmål blandt andet om, hvor ofte de føler sig uønsket alene, hvor tit de ser deres familie, venner og naboer, og om de har nogen at tale med, når de har brug for det.

”Vi finder også, at der er forskel på, om man føler sig ensom i henholdsvis by og landområde. Hvor 4,6 procent af de ældre i byer og i byområder føler sig ensomme, gælder det 3,3 procent af de ældre i landområder,” siger professor Annette Kjær Ersbøll, Statens Institut for Folkesundhed.

Ensomhed har betydning for helbredet

Undersøgelsen viser også, at følelsen af ensomhed blandt de ældre stiger med alderen. For eksempel føler 3,2 procent af de 65-74-årige sig ofte uønsket alene, mens det stiger helt op til 10,5 procent blandt de 85-årige og ældre.

Ensomhed kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser både fysisk og mentalt. Langvarig ensomhed kobles blandt andet sammen med øget forekomst af hjertekarsygdomme, depression, dårlig søvn og tidlig død. Og dét er derfor, at forskerne ved Statens Institut for Folkesundhed har fokus på ensomhed.

”Studier viser, at ensomhed kan have store konsekvenser for vores helbred, og det er derfor vigtigt at forebygge. Også set i lyset af, at vi bliver ældre og ældre, og at antallet af ældre borgere forventes at stige markant i de kommende år,” siger Annette Kjær Ersbøll.

I Danmark er der godt 1,1 million personer på 65 år eller derover, som derved udgør 20 procent af befolkningen.

Kortet viser, at andelen af ældre, der angiver, at de ofte føler sig uønsket alene, varierer mellem kommunerne. Overordnet set er der flere kommuner i den vestlige og sydlige del af Sjælland samt i kommunerne omkring Vejle, hvor andelen af ældre, der føler sig uønsket alene, er højere end det samlede gennemsnit for ældre.

 I de fire største byer ser det sådan her ud: I København føler 4,5 procent af de ældre sig ensomme, i Aarhus er det 4,2 procent, i Odense 3,4 procent og Aalborg 5,2 procent.

Se et detaljeret kort for Region Hovedstaden her:

Undersøgelsen er finansieret af Realdania.

Tallene bag undersøgelsen stammer fra den landsdækkende undersøgelse Den Nationale Sundhedsprofil 2017. 

Kontakt

Professor Annette Kjær Ersbøll, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, tlf.: 6550 7775, e-mail: ake@si-folkesundhed.dk

Vil du læse mere?

Se rapporten her

Redaktionen afsluttet: 14.08.2019