Skip to main content
Uge 33, 2016

En times motion dagligt nedsætter risikoen for tidlig død

Sidder man ned mange timer om dagen, kan en times motion mindske risikoen for tidlig død

Hvis man sidder ned dagen lang på arbejde eller derhjemme, skal man have mindst én times motion dagligt, hvis man vil passe på sit helbred og undgå tidlig død.

Det viser et nyt internationalt studie, som Statens Institut for Folkesundhed har bidraget til.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet og bygger på data fra en million mennesker fra seks lande, heriblandt Danmark, hvor omkring 71.000 danskere blev fulgt igennem en årrække og svarede på spørgsmål om stillesiddende tid og motion.

I dén årrække døde flere, der ikke dyrkede motion, og som sad ned over otte timer dagligt, sammenlignet med dem, der sad ned lige så lang tid, men som dyrkede motion.

Risikoen for tidlig død var altså højest hos dem, som sad ned mere end otte timer om dagen, og som ikke dyrkede motion. Denne gruppe havde cirka 60 procent højere risiko for at dø for tidligt sammenlignet med dem, der sad mindre end fire timer dagligt, og som samtidig var meget aktive.

”Studiet viser tydeligt, at det er skadeligt for helbredet at sidde ned mange timer, især hvis man ikke er fysisk aktiv. Det vidste vi såmænd godt i forvejen, men det nye er, at mindst én times fysisk aktivitet om dagen kan opveje nogle af de helbredsmæssige risici, der er ved at sidde meget ned. Det interessante ved studiet er også, at vi har fået et mål på, hvor meget motion der skal til, hvis man vil passe på sit helbred – og det er altså en time,” siger forsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Christina Bjørk Petersen, der har bidraget til det internationale studie.

Danskere er blandt de mest stillesiddende

Danskere sidder i gennemsnit ned 6-7 timer om dagen, og ansatte på kontor sidder i gennemsnit ned 10 timer dagligt. Alle de mange timer gør danskerne til et af de mest stillesiddende folkefærd i Europa.

”Som studiet viser, kan man altså godt kompensere for de mange timer på kontorstolen eller i sofaen foran fjernsynet, hvis man samtidig får en times motion dagligt. Det optimale ville selvfølgelig være, hvis man kunne reducere siddetiden på arbejde eller derhjemme og samtidig være meget fysisk aktiv, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan en times motion dagligt gøre en stor forskel. Og det kan sådan set bare være en rask gåtur eller at tage cyklen til arbejde. Det vigtige er, at pulsen kommer op. Det behøver ikke at være en times hård træning i fitnesscentret,” siger Christina Bjørk Petersen.

Figur 1. Risikoen for tidlig død ved stillesiddende tid og fysisk aktivitet i fritiden i Danmark.

Figuren viser, at risikoen for tidlig død er højest for dem, der sidder ned mere end 10 timer dagligt og er fysisk inaktive i deres fritid, sammenlignet med dem, der sidder ned mindre end seks timer dagligt og fysisk aktive. Den viser også, at dem, der er fysisk aktive, men sidder meget ned, har en markant mindre risiko for tidlig død sammenlignet med dem, der sidder meget ned og er inaktive.

De blå punkter viser risikoen for stillesiddende tid blandt personer, som er aktive i fritiden, mens de røde punkter viser risikoen for dem, som er inaktive.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2016