Skip to main content
Uge 33, 2011

Mænds omskæring påvirker både mandens og partnerens sexliv

Omskæring og seksuel sundhed

Der er en tydelig sammenhæng mellem det at være omskåret og hyppigheden af problemer med seksualfunktionen hos mænd. Der er en statistisk sikker og mere end tre gange øget risiko for problemer med at opnå orgasme hos omskårne mænd sammenlignet med mænd, der ikke er omskåret. Det har også betydning for kvinden, når den mandlige partner er omskåret. Kvinderne har tre gange hyppigere problemer med orgasme og de har otte gange hyppigere smerter ved samleje i forhold til kvinder, der er sammen med mænd, der ikke er omskåret.

Det viser nye forskningsresultater, som er publiceret i International Journal of Epidemiology. Resultatet bygger på data fra Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne, hvor Statens Institut for Folkesundhed, SDU har spurgt omkring 5000 seksuelt aktive mænd og kvinder om deres generelle seksuelle erfaring, og deres eventuelle problemer med seksualfunktionen. Fem procent af de seksuelt aktive mænd var omskåret.

Relativ risiko for hyppigt besvær med at opnå orgasme (mænd) og for smerter ved samleje (kvinder) i forhold til mandens omskæringsstatus

De statistiske analyser tager højde for alder, kulturel baggrund, medlemskab af religiøse samfund, ægteskabelig status, antal års skolegang, husstandsindkomst, alder ved første samleje, antal sexpartnere siden 15-års-alderen, og hyppighed af seksuel aktivitet med en partner indenfor det sidste år.

Omtrent en tredjedel af verdens mænd er omskåret af religiøse eller kulturelle årsager eller med det formål at forebygge forhudsforsnævring eller andre relativt sjældne problemer så som kræft på penis og forskellige infektionssygdomme. I et halvt århundrede har det være kendt fra store befolkningsundersøgelser, at problemer med forhudsforsnævring løser sig selv i løbet af barndommen hos op til 99 % af alle drengebørn. Det er dog stadig sådan, at forhudsforsnævring bruges som argument for rutineomskæring af drenge i mange lande. Nyere studier har påvist nedsat risiko for hiv-smitte blandt omskårne mænd i Afrika. Af denne grund anbefaler Verdenssundhedsorganisationen, WHO omskæring af mænd i områder med høj hiv-smitterisiko i visse afrikanske lande.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2011