Skip to main content
Uge 33, 2009

Bjørnetjeneste at køre børn til skole i bil

Børns cykelulykker og skolestart

Sommerferien går på hæld og skolebørn vender i disse dage atter tilbage til klasseværelserne. Samtidig skal en ny årgang børn til at lære at gå eller cykle til skole. Undersøgelser viser, at selv en kort cykeltur til skolen har en gavnlig effekt på børns sundhed og samtidig påvirker indlæringsevnen positivt. Andelen af børn, der cykler til skole har dog været faldende, da flere og flere forældre vælger at fragte deres børn til skole i bil, fordi de er bekymrede for børnenes sikkerhed på skolevejen. Konsekvensen er paradoksalt nok, at der herved skabes større utryghed for de øvrige børn, på vej til skole. Men hvor mange børn kommer egentlig til skade i trafikken, når de cykler?

Ifølge Ulykkesregisterets registrering på fire skadestuer i Danmark kom der i år 2008 1041 børn i alderen 6-14 år til skade i trafikken, heraf 797 som selv kørte på cykel. I alt svarer det til ca. 6000 tilskadekomne cyklister som søger skadestuebehandling på landsplan. Der er derfor god grund til at søge at nedbringe dette tal.

Flertallet af cykelulykkerne har næppe relation til skole/hjem transport. Hvis man alene ser på ulykker på vej til skole, defineret som ulykker i tidsrummet 7-10 på hverdage, er antallet af børns cykelulykker 109, eller 14% af de 797 cykelulykker. Størstedelen af cykelulykkerne sker altså på vej hjem fra skole, mellem fritidsaktiviteter eller ved anden transport på cykel. Af cykelulykkerne på vej til skole var de 86 eneulykker, hvor barnet vælter eller kører ind i en fast genstand, mens ni blev ramt af biler. Otte af cykelulykkerne førte til indlæggelse, men "kun" to af indlæggelserne skyldtes at de blev påkørt af en bil. I tidsrummet 7-10 på hverdage kom desuden seks børn til skade som fodgængere, fire i bil, en på knallert og en i bus.

Forebyggelse af cykelulykker hos børn bør ikke kun fokusere på skolevejen, men i mindst lige så høj grad på transport i forbindelse med fritidsaktiviteter og lignende. De sundhedsmæssige fordele ved at børn cykler til og fra skole er store, mens risikoen for at børnene kommer alvorligt til skade er meget lille. Medmindre skolevejen er voldsomt trafikeret bør bekymringer for bilisterne ikke afholde forældre fra at cykle med deres børn i skole, indtil de er gamle og erfarne nok til at cykle alene.

Tabel: Cykelulykker blandt børn 6-14 år registreret i Ulykkesregisteret i perioden 7-10 mandag-fredag, måned for måned i 2008.
Tal for hele Danmark er omkring 7-8 gange større.

Redaktionen afsluttet: 12.08.2009