Skip to main content
Uge 32, 2015

Grønlændere bliver ældre

Grønlandske mænd og kvinder i den arbejdsdygtige alder kan forvente at leve længere i forhold til tidligere

Grønlændere kan forvente at blive ældre end tidligere. Det gælder både mænd og kvinder. I den arbejdsdygtige alder, det vil sige fra 20 til 64 år, er den forventede levetid også steget. Her kan mændene i dag forvente at leve 2,2 år mere og kvinder 0,8 år mere i forhold til for godt 20 år siden.

Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Studiet har også undersøgt, hvordan grønlænderne i alderen 20-64 år selv opfatter deres helbred.
En konklusion er, at på trods af at levetiden stiger, så føler den grønlandske befolkning ikke, at de har det bedre – tværtimod. Især kvinderne synes, at deres helbred er dårligere sammenlignet med, hvordan kvinder generelt havde det for tyve år siden.

Samtidig viser studiet dog, at de 20-65 årige har færre år med langvarig sygdom end tidligere.

Ændring i holdning til godt helbred

At grønlænderne – på trods af færre år med langvarig sygdom – alligevel vurderer deres helbred mindre godt end tidligere, kan skyldes flere faktorer. Forskerne bag studiet peger blandt andet på, at en årsag kan være en ændring i holdningen til godt helbred. Det kan for eksempel betyde, at folk i dag i højere grad oplever, at selv mindre skavanker kan være så generende i dagligdagen, at det går ud over oplevelsen af at have et godt helbred.

Forskelle imellem mænd og kvinders opfattelse af helbred

Det er som nævnt især de grønlandske kvinder, der vurderer deres helbred som mindre godt – i forhold til tidligere.
En forklaring kan skyldes rygevaner, da rygning er en afgørende faktor for sygdom og tidlig død i Grønland, hvor mere end 60 procent af den voksne befolkning ryger cigaretter dagligt.

Redaktionen afsluttet: 05.08.2015